Veteranenombudsman: emigrerende veteraan met Militair Invaliditeitspensioen in de problemen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Militairen in groep bij elkaar

  De Veteranenombudsman vraagt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport snel met een oplossing te komen voor een kleine groep veteranen. Deze veteranen hebben een Militair Invaliditeitspensioen en willen emigreren naar een ander EU- of Verdragsland, maar kunnen hun Nederlandse ziektekostenverzekering niet behouden.

  Al eerder deed de ombudsman een beroep op de bijzondere zorgplicht voor deze veteranen. De minister gaf toen aan dat hier een wijziging in de EG-Verordening voor nodig is. Reinier van Zutphen: "Ik vind deze situatie, die nu al een aantal jaar voortduurt, niet acceptabel. Nu de wijziging in de verordening op zich laat wachten, vraag ik de minister met klem een tijdelijke voorziening te treffen. Hierbij valt te denken aan een afspraak tussen het ministerie en de zorgverzekeraars."

  MIP nog niet op de EG lijst

  Veteranen die naar een ander land in de EU of een verdragsland willen verhuizen en hun Nederlandse ziektekostenverzekering willen behouden, moeten een wettelijke uitkering of pensioen uit Nederland ontvangen. Wanneer de veteraan een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals WAO en WIA ontvangt, levert dit geen problemen op. Maar veteranen die alleen een Militair Invaliditeitspensioen (MIP) ontvangen, komen in de knel. Zij kunnen geen gebruik maken van de regeling. Het MIP staat namelijk niet op de limitatieve lijst van Verordening EG 883/2004.

  Wijziging verordening vertraagd

  Al in 2018 liet de minister weten de mening van de ombudsman te delen. Er zijn toen voorbereidingen in gang gezet voor wijzigingen in de betreffende verordening.

  Naar aanleiding van een nieuwe klacht van een veteraan blijkt het nu nog steeds niet geregeld. Een wijziging kan zelfs nog geruime tijd op zich laten wachten. Een minderheid van de lidstaten blokkeert de goedkeuring van een pakket aan veranderingen. Zo blijft het voor veteranen met alleen een MIP volstrekt onzeker of en wanneer zij zich – met behoud van een Nederlandse ziektekostenverzekering – in een EU- of verdragsland kunnen gaan vestigen.

  Bijlagen

  Emigrerende veteraan met Militair Invaliditeitspensioen in de problemen (pdf, 99.46 kB)