Emigrerende veteraan staat nog steeds in de kou

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  man kijkt vertwijfeld voor zich uit met verhuisdoos op schoot

  De Veteranenombudsman vraagt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nogmaals met klem aandacht voor een hiaat in de wetgeving. Er moet snel een oplossing komen voor een kleine groep veteranen en dienstslachtoffers.

  Zij hebben een Militair Invaliditeitspensioen (MIP) en willen emigreren naar een ander EU- of Verdragsland, maar kunnen hun Nederlandse ziektekostenverzekering niet behouden.

  Reinier van Zutphen: "Dit hiaat is al sinds 2017 bekend en duurt nu al jaren voort. Ik heb al eerder aangegeven dat dit onacceptabel is en dat vind ik nog steeds. Deze veteranen en dienstslachtoffers, veelal fysiek en/of psychisch gewond, zitten al jaren in de wacht en het ziet ernaar uit dat dit ook nog jaren kan duren. Ik vraag aan de minister een tijdelijke en werkbare oplossing op nationaal en individueel niveau."

  MIP niet op de lijst

  Veteranen die naar een ander land in de EU of naar een verdragsland willen verhuizen én daarbij hun Nederlandse ziektekostenverzekering willen behouden, moeten een wettelijke uitkering of pensioen uit Nederland ontvangen. Deze moeten op de zogenaamde "limitatieve lijst" van Verordening EG 883/2004 staan. Dit levert geen problemen op voor veteranen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals WAO of WIA. Zij kunnen gebruik blijven maken van een Nederlandse ziektekostenverzekering. Maar veteranen die alleen een MIP ontvangen, kunnen hiervan geen gebruik maken. Het MIP staat namelijk niet op de EU-lijst.

  Juridisering

  Het ministerie van VWS gaf eerder aan te willen wachten op een wijziging van de EU Verordening. En niet vooruit te willen lopen vanwege juridische argumenten, zoals rechtszekerheid en precedentwerking. Maar de overheid heeft een bijzondere zorgplicht voor veteranen. Deze zorgplicht geldt ook voor deze groep veteranen. Zij zitten al  jarenlang in een penibele situatie. En willen zelf ook graag meedenken over een werkbare oplossing.

  Bijlagen

  Brief aan VWS over MIP (Veteranen) (pdf, 37.27 kB)