Grenzen aan vreemdelingenbewaring

Bezoek aan Detentiecentrum Rotterdam over opvolging aanbevelingen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Man in detentie. Hij draagt een blauw shirt

  Eind januari bracht de Nationale ombudsman met een aantal medewerkers een werkbezoek aan het Detentiecentrum Rotterdam (DCR). Hij sprak daar onder andere over hoe opvolging is gegeven aan zijn aanbevelingen in het onderzoek Grenzen aan vreemdelingenbewaring uit 2020.

  Vreemdelingenbewaring heeft als doel mensen die niet in Nederland mogen verblijven, beschikbaar te houden voor uitzetting. Mensen verblijven hier dan weliswaar in detentie, maar het is geen straf. In 2020 publiceerde de ombudsman het rapport Grenzen aan vreemdelingenbewaring, met daarin een aantal aanbevelingen. Tijdens zijn bezoek aan het DCR kon hij met eigen ogen zien hoe het gaat in het detentiecentrum en of en in hoeverre zijn aanbevelingen zijn opgevolgd. Hij kreeg een uitgebreide rondleiding en sprak over veel onderwerpen, waaronder het medisch toezicht, de dagbesteding en het opleggen van straffen en maatregelen. Wat betreft dit laatste punt kijkt hij uit naar nog te publiceren cijfers van het DCR.

  Uitdagingen

  Het aantal vreemdelingen in het DCR neemt snel toe. De directie en het personeel staan voor grote uitdagingen. Bovendien zijn er volop ontwikkelingen. Deels komt dat door de nog te verwachten behandeling van het wetsvoorstel tot het wijzigen van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. De Nationale ombudsman heeft tijdens zijn werkbezoek veel gezien en gehoord en blijft de ontwikkelingen volgen.