Ombudsman dringt bij minister Dekker aan op een behoorlijke procedure voor herbeoordeling van levenslanggestraften

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Handen houden tralies vast (nieuwsbericht over procedure levenslanggestraften)

  De procedure waarin over eventuele verkorting van de levenslange gevangenisstraf wordt besloten, kent structurele tekortkomingen. De Nationale ombudsman constateert dat de besluitvorming door minister Dekker voor Rechtsbescherming keer op keer niet transparant en voortvarend is geweest. Criteria die voortvloeien uit het verbod van onmenselijke bestraffing, hebben niet vooropgestaan, terwijl dat wel had gemoeten. Gevangenen moesten vele rechterlijke procedures voeren om onrechtmatige beslissingen van de minister te laten bijsturen. De gang van zaken is voor slachtoffers onnodig belastend geweest.

  Dit schrijft de Nationale ombudsman in een brief aan minister Dekker. Aanleiding is een brief van de minister aan de Tweede Kamer met een toelichting bij gratieverlening aan levenslanggestrafte Y. De constateringen van de ombudsman zijn gebaseerd op wat de minister schrijft in die brief uit januari 2021, op beslissingen van rechters en op eerder eigen onderzoek in de zaken van levenslanggestraften C en Y. De Nationale ombudsman roept de minister op om nu snel werk te maken van een procedure met de nodige waarborgen en daarbij verder te kijken dan het huidige wettelijke kader: de Gratiewet.

  Bijlagen

  Brief van Nationale ombudsman aan minister Dekker van 10 mei 2021 (pdf, 143.08 kB)
  Brief minister 3-3-20 met reactie op rapport in de zaak Y (pdf, 415.28 kB)
  brief van de Nationale ombudsman aan ministers Justitie en Veiligheid van 18 december 2019 (pdf, 130.37 kB)