Jaarverslag-oproep aan Tweede Kamer: op de oude voet verder is geen optie. De burger verdient beter

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Reinier van Zutphen

  De Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman presenteren vandaag hun jaarverslag 2020 aan een nieuw gekozen Tweede Kamer. De ombudsmannen constateren dat het nog steeds te vaak misgaat tussen burger en overheid. Dat moet echt anders, de burger verdient beter. En zeker burgers die zonder hulp moeite hebben om mee te kunnen doen of zelfs aan de kant komen te staan. Denk aan kinderen, veteranen met PTSS, laaggeletterden, jongeren die complexe zorg nodig hebben of ondernemers die door de coronacrisis met grote schulden kampen. Daarom is dit jaarverslag tegelijkertijd een oproep aan de Tweede Kamer: maak wetgeving die simpel en begrijpelijk is.

  Reinier van Zutphen: "De overheid is er voor de burger en niet andersom. Dat heb ik de afgelopen jaren vaak gezegd. Nog te vaak zien we dat dit niet het geval is. We spreken bestuurders en ambtenaren hierop aan, maar ook de Tweede Kamer. Als je als Kamer verantwoordelijk bent voor de kracht van instituties, dan moet je wetten en regels maken, die begrijpelijk en hanteerbaar zijn. Anders laat je de burger in de steek, maar ook de ambtenaar in de uitvoering. Vanuit onze ombudspraktijk gaan we nog eerder en vaker met de Tweede Kamer van gedachten wisselen over onze aanbevelingen en adviezen."

  Op oude voet verder geen optie

  De komende periode kent veel uitdagingen. Ook in de toekomst blijven veel mensen de overheid heel hard nodig hebben. Bijvoorbeeld ondernemers die gebruikmaken van de ruimhartige steunmaatregelen, maar straks moeten terugbetalen en daardoor in de problemen komen. Deze problemen op de oude voet aanpakken is geen optie. Ook dan moet de overheid er voor hen zijn, zich barmhartig en ruimhartig opstellen. Het moet en kán beter.

  Herstel van vertrouwen

  De toeslagenaffaire laat zien dat burgers door de overheid in desastreuze problemen terecht kunnen komen. Erkenning en een helpende hand laten soms heel lang op zich wachten. Het vertrouwen van burgers in de overheid staat hierdoor in toenemende mate onder druk. Herstel hiervan vraagt om een overheid die eerst laat zien zélf betrouwbaar te zijn. Dat begint met burgers weer vertrouwen te geven. In het belang van alle burgers. Want de burger verdient beter.

  Tegelijk met het jaarverslag verschijnt het jaarmagazine 2020.

  Bekijk het jaarmagazine.

   

  Bijlagen

  Jaarverslag Nationale ombudsman 2020 (pdf, 1.28 MB)
  Cijferbijlage jaarverslag Nationale ombudsman 2020 (pdf, 1.35 MB)