Veteranenombudsman: bijzondere zorgplicht geldt ook voor mantelzorgers veteraan

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Man en vrouw zitten op de bank

  Recent werd een verzoek voor een financiële vergoeding voor mantelzorgers van een veteraan op voorhand door Defensie afgewezen. Naar aanleiding hiervan vraagt de Veteranenombudsman aan de minister welke mogelijkheden zij ziet voor het geven van erkenning en waardering aan relaties van een veteraan in hun rol als mantelzorger.

  Reinier van Zutphen: "Beroep op precedentwerking mag nooit een reden zijn om het verzoek voor een financiële vergoeding op voorhand af te wijzen. De Veteranenwet en de bijzondere zorgplicht van de minister omvat zowel materiële als immateriële ondersteuning in ruime zin, voor veteranen maar ook voor hun relaties."

  Mantelzorgers Dutchbat veteraan

  De vader van een Dutchbat-3 veteraan meldde zich bij de ombudsman. Zijn zoon kreeg na zijn uitzending te kampen met ernstige psychosociale problematiek als gevolg van PTSS. Voor zijn ouders aanleiding om hem bij hen thuis te verzorgen. Op den duur leverde dit steeds meer spanningen op. Dit escaleerde in een optreden van de politie. Opvang van de veteraan door zijn ouders was vanaf dat moment niet meer mogelijk. Zowel de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht als maatschappelijk werk Defensie stelden voor om de ouders een concreet geldbedrag te geven op grond van de kostenberekening mantelzorg. Dit als blijk van erkenning en waardering voor hun rol als mantelzorger. Dit advies werd echter niet opgevolgd door een beroep op mogelijke precedentwerking.

  Bijlagen

  Brief aan minister van Defensie inzake zorgplicht relaties veteranen (9 juni 2020) (pdf, 27.76 kB)