Steffie: zo leg je contact met de overheid

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Visual: poppetje kijkt naar brief van de overheid

  De Nationale ombudsman is een grote bondgenoot van laaggeletterden. We komen op voor eenvoudig communiceren en toegankelijke dienstverlening. Daarom hebben we een zogenoemde Steffie-module met als onderwerp: het leggen van contact met een overheidsinstantie.

  Nederland telt zo'n 2,5 miljoen laaggeletterden. Voor het goede begrip: zij zijn geen analfabeten, maar hebben grote moeite met lezen en schrijven. Volgens de Stichting Lezen en Schrijven, die zich inzet om laaggeletterdheid terug te dringen, hebben zij bijvoorbeeld grote moeite met formulieren invullen, een bijsluiter lezen of een klachtenbrief schrijven. 

  Communiceren met overheid

  In september 2018 lanceerden we onze eerste Steffie-module, met als titel de Nationale ombudsman. Onze tweede module gaat in op communiceren met de overheid. Niet iedereen voert gemakkelijk een telefoongesprek met bijvoorbeeld de Belastingdienst of het CJIB. Ook het langsgaan bij een overheidsinstantie vinden veel mensen moeilijk.

  Begrijpelijke taal

  Steffie legt in begrijpelijke taal, beeld en geluid uit hoe je bijvoorbeeld een telefoongesprek voert met een instantie. Aan de orde komen onder meer hoe je je voorbereidt, wat je bij de hand moet hebben en dat je het mag aangeven als je iets niet begrijpt.

  Meedoen

  Als ombudsman strijden we voor een overheid die zo communiceert dat ook laaggeletterden weten waar ze heen moeten. Zoals Reinier van Zutphen het in februari verwoordde bij de Stichting Lezen & Schrijven: 'De samenleving verandert in rap tempo en we vragen steeds andere vaardigheden van burgers. En dus ook van laaggeletterden. Een groep die moet kunnen meedoen in onze maatschappij. Aandacht en bewustzijn voor laaggeletterdheid bij de overheid zijn dan ook van heel groot belang. En ook bij ons als Nationale ombudsman.'

  > Bekijk de beide Steffie's hier.