Ombudsman werkt aan visie op behoorlijk gebruik van data en algoritmen door de overheid

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Man zit achter computer data te programmeren.

  De Nationale ombudsman wil dat voor burgers helder is wat zij vanuit behoorlijkheid mogen verwachten van de overheid als deze data en algoritmen gebruikt waarvan het effect de burger persoonlijk raakt. Hij ontwikkelt hiervoor een ombudsvisie op behoorlijk gebruik van data en algoritmen door de overheid. De ombudsvisie moet de overheid ook helpen het burgerperspectief al te waarborgen bij het opstellen van richtlijnen voor gebruik van gegevens.

  De overheid gebruikt steeds meer data en algoritmen in processen en systemen. (Grond)rechten van burgers moeten daarbij beschermd worden. Burgers mogen geen slachtoffer worden van ongewenste of onterechte gevolgen van bijvoorbeeld geautomatiseerde besluitvorming of profiling en moeten zich hier tegen kunnen verweren.

  De ombudsman ziet dat de overheid hier veel aandacht voor heeft en richtlijnen maakt voor gebruik van data en algoritmen. Hoe deze in de praktijk voor burgers uitpakken en voor degenen die ermee gaan werken, moet nog blijken. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen vindt de ombudsman het van wezenlijk belang dat de overheid het burgerperspectief meeneemt in deze ontwikkelings- en implementatiefase. Zijn ombudsvisie zal hiervoor handvatten geven. Deze brengt hij begin 2021 uit.

  Bij de ontwikkeling van zijn ombudsvisie op behoorlijk gebruik van data en algoritmen door de overheid houdt de Nationale ombudsman ook nauw contact met de Algemene Rekenkamer en de Raad van State die zich ook bezig houden met dit onderwerp.