Nationale ombudsman start monitor klachtbehandeling hersteloperatie kinderopvangtoeslag per 1 november 2020

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Kinderen spelen bij opvang

  De Nationale ombudsman is op 1 november 2020 gestart met de monitor klachtbehandeling hersteloperatie kinderopvangtoeslag. In de monitor volgt de ombudsman de behandeling van de klachten die burgers vanaf 1 november 2020 bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen  indienen.

  Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) heeft de ombudsman laten weten dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) vanaf 1 november de klachten over de hersteloperatie zelf zal behandelen met een eigen klachtenteam.

  Klachten over de hersteloperatie die voor 1 november 2020 bij de Belastingdienst zijn ingediend, worden volgens de  reguliere werkwijze behandeld.

  De ombudsman heeft de staatssecretaris gevraagd hoe de UHT de klachtprocedure gaat inrichten en hoe zij invulling gaat geven aan de door de Nationale ombudsman en de Veteranenombudsman ontwikkelde zeven normen voor behoorlijke klachtbehandeling.

  De ombudsman verwacht de eerste rapportage in het voorjaar van 2021 te doen, ongeveer tegelijkertijd met de vijfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

  Over de monitor klachtbehandeling hersteloperatie kinderopvangtoeslag

  Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) heeft op verzoek van de Tweede Kamer de Nationale ombudsman gevraagd deze monitor uit te voeren. Gedurende de looptijd van de hersteloperatie zal de Nationale ombudsman de klachtbehandeling monitoren en daarover periodiek rapporteren aan de staatssecretaris van Financiën en aan de Eerste en Tweede Kamer.

  Bijlagen

  Brief Van Huffelen (pdf, 35.79 kB)
  Monitor Klachtbehandeling Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (pdf, 59.87 kB)