BRP uittreksel met gezagsinformatie biedt oplossing voor alleenreizende ouder met kind

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Moeder met drie zoons

  Burgers moeten proactief geïnformeerd worden over het nieuwe uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) met daarin gezagsinformatie. Alleenreizende ouders met minderjarige kinderen kunnen met het uittreksel makkelijk aantonen wie het gezag heeft over het kind . Dit voorkomt problemen bij paspoortcontroles. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen roept verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het gebruik van het nieuwe uittreksel door gemeenten actief te promoten.

  Van Zutphen: 'De Koninklijke Marechaussee controleert alleenreizende ouders met kind terecht streng vanwege het risico op kindontvoering. Ouders moeten dan wel weten van dit uittreksel en er makkelijk aan kunnen komen via hun gemeente. Maar dat is niet altijd zo, waardoor zij problemen kunnen ervaren tijdens hun reis'.

  Ontwikkeling van het nieuw uittreksel BRP

  Begin dit jaar sprak de Nationale ombudsman met het Centrum Internationale Kindontvoering (Centrum IKO) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). Aanleiding was de klacht van een moeder bij de ombudsman, die aangaf dat er geen document is waarin staat dat ze het eenhoofdig gezag heeft over haar zoon sinds zijn geboorte. Zij moest dat bij paspoortcontroles aantonen met verschillende documenten en dat gaf problemen. Centrum IKO en de NVVB lieten de ombudsman weten dat meer ouders hier tegenaan liepen en ontwikkelden het nieuwe uittreksel BRP met daarin gezagsinformatie. De KMar heeft aangegeven het gebruik van dit uittreksel te ondersteunen. Voor hen is zo direct te controleren wie het gezag over een kind heeft en dat voorkomt dat ouder en kind langer moeten wachten dan nodig.

  Stap in de goede richting

  De Nationale ombudsman vindt het nieuwe uittreksel een stap in de goede richting en een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de betrokken organisaties. De ontwikkeling rondom de aandachtspunten die hij genoemd heeft aan de minister, blijft hij volgen. Nieuwe signalen zal hij delen met de minister en de NVVB.

  Artikel in vakblad NVVB

  De Nationale ombudsman heeft in samenwerking met de NVVB een artikel geschreven in hun vakblad 'Burgerzaken & Recht' om meer aandacht te vragen voor de problemen die alleenreizende ouders met kind kunnen ervaren en hoe het nieuwe uittreksel hierbij kan helpen. In het artikel reageren KMar en Centrum IKO ook op het onderwerp.