Project professionele klachtbehandeling bij de politie

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Politieagent spreekt thuis op de bank met een man met zijn arm in een mitella

  De Nationale ombudsman is een project  professionele klachtbehandeling gestart bij de Nationale politie. In dit project biedt de Nationale ombudsman workshops aan op basis van de Ombudsvisie op professionele klachtbehandeling.

  Ervaringen uit de politiepraktijk worden in de workshops verwerkt. Hiervoor is een analyse gemaakt van de sterke punten en de verbeterpunten in de klachtbehandeling bij de politie.  

  De aard van de klachten bij de politie verschilt van andere overheidsinstanties. Met regelmaat benaderen burgers de ombudsman omdat ze vinden dat de politie niet goed met hun klacht is omgegaan. De workshops hebben een tweezijdig karakter. Medewerkers van de ombudsman en klachtbehandelaars van de politie delen hun ervaringen om zo elkaar te versterken. De politie hecht grote waarde aan goede kwaliteit van de behandeling van klachten.
  De Nationale ombudsman rondt het project in de loop van 2019 af met een openbare rapportage.