Ombudsman behandelt geen klachten meer over de AIVD en de MIVD

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Man kijkt fronsend naar tablet in zijn handen

    Burgers die klachten hebben over de Militaire Inlichtingen en veiligheidsdienst (MIVD) en de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) kunnen die vanaf 1 mei niet meer indienen bij de Nationale ombudsman. Als gevolg van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten behandelt de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten ook de klachten van burgers.  Op de website van de CTIVD kunt u meer lezen over de behandeling van de klachten: https://www.ctivd.nl/klachtbehandeling