Veteranenombudsman pleit voor structurele financiering veteraneninloophuizen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Veteraneninloophuis De Oude Stomp

  Veteranenombudsman Reinier van Zutphen pleit voor een structurele vorm van financiering van de veteraneninloophuizen door de rijksoverheid. Tijdens zijn bezoeken aan de inloophuizen vertelden veteranen dat zij zich zorgen maken over het voortbestaan van de huizen.

  De inloophuizen worden nu gefinancierd door subsidies, giften en donaties, waardoor het ieder jaar weer lastig is om rond te komen. Van Zutphen: "De inloophuizen hebben een belangrijke functie voor veel veteranen. Daarbij past een structurele vorm van financiering vanuit het rijk. Het goed regelen van de continuïteit van de huizen is ook een vorm van erkenning van onze veteranen."

  In Nederland zijn er 20 van die inloophuizen. Ook is er een op Curaçao. Veteranen kunnen daar terecht voor een gesprek met lotgenoten, voor dagbesteding en/of hulpvragen. Ook helpen zij vanuit de inloophuizen de gemeente bij activiteiten, zoals herdenkingen of scholenprojecten. In 2016 hadden de inloophuizen meer dan 100.000 bezoekers. Dat waren veteranen, maar ook mensen uit hun directe omgeving, zoals partners of kinderen. De afgelopen twee jaar heeft de Veteranenombudsman aan verschillende inloophuizen een bezoek gebracht. Omdat hij juist van veteranen wil horen waar zij tegenaan lopen en hoe hij kan helpen.

  Besparing en erkenning

  De financiering is nu per inloophuis verschillend en afhankelijk van subsidies, giften en donaties. Dat maakt het lastig om financieel rond te komen, om toekomstgericht te werken en het zorgt voor onzekerheid. De Veteranenombudsman pleit ervoor om dit voortaan anders te regelen met een structurele bijdrage vanuit de overheid. Dat zorgt voor continuïteit van de huizen en bespaart het rijk en de gemeenten zorgkosten die anders aan maatschappelijk werk, dagbesteding of intensieve begeleiding besteed zou worden.

  Van Zutphen ziet het voortbestaan ook als een vorm van erkenning voor de veteranen: "Ik heb tijdens mijn bezoeken gezien en gehoord dat de inloophuizen echt een belangrijke functie hebben voor veel veteranen. Daarbij past een structurele vorm van financiering, zoals een jaarlijkse bijdrage vanuit de overheid. Ik vind het goed regelen van de continuïteit van de huizen ook een vorm van erkenning van onze veteranen."

  Links

  Samenvatting Veteranendag door de NOS www.npo.nl/nos-veteranendag/24-06-2017/POW_03507278
  'Veteranen voelen elkaar aan' Reportage door de NOS nos.nl/video/2179758-veteranen-voelen-elkaar-aan.html