Zorgen over klachtbehandeling AIVD en MIVD

Op deze pagina

    Nieuwsbericht

    Het kabinet wil dat burgers niet langer naar de Nationale ombudsman kunnen met klachten over de AIVD en de MIVD. Burgers moeten voortaan naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Dit staat in het wetvoorstel ‘Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten’. De Nationale ombudsman vindt dit geen goede zaak. “Mensen moeten ook in de toekomst terecht kunnen bij een evident onafhankelijke instantie zoals de Nationale ombudsman”.

    Hierover schreef hij een brief naar de Voorzitter van de Tweede Kamer. Hij hoopt dat het parlement het voorstel op dit punt wil aanpassen. Verder wil hij dat er beter overleg plaatsvindt tussen regering en ombudsman bij wetgeving die de taken en/of bevoegdheden van de ombudsman raken. Dat had in dit geval (ook) beter gekund.  

    Bijlagen

    Brief over Wetsvoorstel (pdf, 68.61 kB)