Onderzoek naar leereffecten van Q-koortsaanpak

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Fietsen bij weiland

  De Nationale ombudsman onderzoekt welke lessen de overheid heeft getrokken uit de aanpak van de Q-koorts. Destijds zijn veel mensen besmet geraakt omdat de overheid lang wachtte met het informeren over de risico's van de ziekte. Dit onderzoek is een vervolg op zijn eerdere onderzoeksrapport 'Het spijt mij, over Q-koorts en de menselijke maat' van juni 2012. De ombudsman kijkt nu naar aanpassingen in het beleid of regelgeving van de ministeries van EZ en VWS om besmetting van mensen in de toekomst te voorkomen. Ook kijkt hij naar de toepassing van het voorzorgsbeginsel als dit nogmaals zou gebeuren.

  Voor de slachtoffers van destijds is er niets veranderd en Q-koorts bestaat nog steeds. De verhoudingen tussen slachtoffers en de overheid verharden met juridische procedures. De besmetting van dier op mens blijft mogelijk, niet alleen geiten, maar ook andere dieren zoals pluimvee. Er worden nog steeds megastallen gebouwd.

  De aanbevelingen van de ombudsman uit 2012 zijn slechts gedeeltelijk opgevolgd. Zo heeft de overheid nooit excuses aangeboden en evenmin zijn slachtoffers die hard zijn getroffen financieel tegemoet gekomen. De Stichting Q-support heeft van VWS 10 miljoen euro ter beschikking gekregen om vijf jaar lang patiënten te begeleiden en adviseren en onderzoek uit te zetten. Eind 2018 loopt dit af. Inmiddels zijn patiënten een procedure tegen de Staat gestart om compensatie voor de slachtoffers te krijgen.

  De ombudsman verwacht zijn onderzoek maart 2017 af te ronden.

  Bijlagen

  Brief opening onderzoek Q-koorts (pdf, 258.74 kB)