Klacht over uw rijexaminator? Dit kunt u doen:

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Afbeelding met zes tips van de Nationale ombudsman bij klachten over rijexaminatoren

  Regelmatig ontvangt de Nationale ombudsman klachten over het gedrag van rijexaminatoren tijdens een rijexamen. Denk aan examinatoren die te laat komen, de persoon die examen doet uit zijn concentratie halen door bepaald gedrag of niet respectvol zijn. Mensen zijn niet altijd tevreden met de manier waarop het CBR vervolgens hun klacht behandelt. Klachtbehandeling kan de uitslag van een examen niet veranderen. Goede klachtbehandeling kan er wel voor zorgen dat mensen zich gehoord voelen. Daarom heeft de ombudsman samen met het CBR gekeken hoe zij hun klachtbehandeling kunnen verbeteren. Over een jaar kijkt de ombudsman naar het effect van deze verbeteringen. Heeft u ook een klacht over uw rijexaminator? Dit kunt u doen:

  Wat mag u verwachten van het CBR?

  • Het CBR stuurt u een ontvangstbevestiging van de klacht.
  • De klachtbehandelaar van het CBR neemt op korte termijn, meestal binnen twee werkdagen, contact met u op om uw klacht te bespreken.
  • De klachtbehandelaar beoordeelt hoe hij uw klacht gaat behandelen en laat u dit weten.
  • Als u om een gesprek hebt gevraagd, zal het CBR u laten weten of dat mogelijk is.
  • Als de klachtbehandelaar de klacht onderzoekt, zal hij de examinator en eventueel de rijinstructeur om een reactie vragen.
  • Soms stelt het CBR zelf een gesprek voor.
  • Het CBR rondt de klachtbehandeling altijd af met een brief aan u.

  Wat levert het indienen van een klacht u op?

  • Goede behandeling van uw klacht kan uw gevoel van onvrede over de gang van zaken wegnemen. Hierdoor kan begrip voor elkaars standpunt ontstaan, ook als die standpunten van elkaar blijven verschillen. Dat kan u met name helpen als u nogmaals rijexamen moet doen. U heeft dan immers opnieuw met het CBR te maken.
  • Het CBR kan leren van uw klacht. Het CBR bespreekt uw klacht altijd met de examinator die uw examen heeft afgenomen. Daarnaast kijkt het CBR ook naar alle ingediende klachten en trekt daar lering uit. Dit nemen zij mee in de opleiding en coaching van hun examinatoren.  
  • Uw klacht kan niet leiden tot een andere uitslag van het examen. Er zijn ook geen gerechtelijke stappen mogelijk waarmee u de uitslag kunt aanvechten.

  Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

  Als u niet tevreden bent met de manier waarop het CBR uw klacht heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij ons. Wij gaan dan na of het CBR uw klacht behoorlijk behandeld heeft of dat u meer had mogen verwachten. In dat laatste geval geven we aan waar het aan schort en we kunnen het CBR vragen hier alsnog met u over in gesprek te gaan. Wij beoordelen niet of u al dan niet terecht gezakt bent voor het examen. Dit is een beslissing die de examinator maakt. Tegen deze beslissing kunt u geen bezwaar of beroep instellen. Dat betekent dat u de uitslag niet kunt aanvechten.