Wsw'ers uit beeld bij gemeenten

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van mensen aan het werk in een sociale werkvoorziening

  Mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw'ers) kunnen in praktijk nergens met hun klachten terecht, constateert waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren. Hij roept gemeenten op hun verantwoordelijkheid te nemen. Als gevolg van de overdracht van taken en bevoegdheden van gemeenten aan gemeenschappelijke regelingen en vervolgens SW-bedrijven, raken Wsw'ers steeds verder buiten beeld bij gemeenten. De ombudsman deed onderzoek nadat hij klachten ontving van Wsw'ers. Zij kregen nergens gehoor voor hun problemen op de werkvloer. Download het onderzoek.

  In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw'ers) vanwege een arbeidsbeperking. De overheid vindt het belangrijk hen kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Daarom zijn de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet (vanaf 1 januari 2015) in het leven geroepen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten. In praktijk is de uitvoering vaak ondergebracht bij een gemeenschappelijke regeling. Die besteedt het op haar beurt weer uit aan een van de 90 SW-bedrijven.

  Gemeenten, neem je verantwoordelijkheid!

  De Nationale ombudsman roept gemeenten op hun verantwoordelijkheid te nemen. Zij sturen nu te veel op financiën en staan te ver af van de Wsw'ers en hun belangen. Daarnaast moeten gemeenten een laagdrempelige ingang bieden waar Wsw'ers terecht kunnen met klachten. Frank van Dooren: "Wsw'ers mogen niet met hun klachten van het kastje naar de muur gestuurd worden".

  Zorgelijke ontwikkeling in kader van decentralisatie

  De Nationale ombudsman vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Steeds meer overheidstaken worden in het kader van decentralisatie ondergebracht bij gemeenten, dichter bij de mensen. In praktijk kan het steeds verder uitbesteden van taken leiden tot het tegenovergestelde: de afstand tussen burger en overheid wordt groter. Bij problemen dreigt de burger tussen wal en schip te vallen, omdat alle betrokken instanties naar elkaar wijzen. Dit rapport laat zien hoe dat bij de Wsw gebeurt. De ombudsman gaat in oktober en november in gesprek met gemeentelijke klachtbehandelaars over toegankelijke klachtbehandeling na de decentralisatie.

  Bekijk de video over Wsw'ers:

  Bijlagen

  Oog voor mensen met een arbeidsbeperking (rapport 2014-120).pdf (pdf, 982.61 kB)