Ombudsman neemt klachten over politieoptreden in Haagse Schilderswijk in ontvangst

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    twee politieagenten

    De Nationale ombudsman hoopt een rol te kunnen spelen om escalatie tussen de politie en burgers in de multiculturele Schilderswijk in Den Haag te voorkomen. Van het comité 'Herstel van vertrouwen' heeft hij bijna zestig signalen ontvangen.

    De signalen gaan met name over de bejegening door politiemedewerkers, gebruik van geweld, het niet opnemen van aangiften en onvoldoende toegang tot de klachtenprocedure. De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de signalen van de actiegroep serieus genomen worden. Tegelijkertijd vindt hij dat de politie haar werk moet kunnen doen om criminaliteit te bestrijden. Vanuit zijn onafhankelijke positie hoopt hij een bijdrage te leveren aan de-escalatie van het conflict.

    De ombudsman wil met de zestig signalen het volgende doen. Ten eerste zal hij individuele klachten gericht aan de politie, doorgeleiden naar de onafhankelijke klachtencommissie van de politie. Zo kunnen burgers ervan verzekerd zijn dat er aandacht is voor hun klacht. Ten tweede zal hij de aangiften die niet worden opgenomen, doorgeleiden naar de Hoofdofficier van Justitie in Den Haag. Tot slot wil de ombudsman een beter beeld krijgen van wat er precies speelt. Hij heeft daarom het comité gevraagd enkele concrete, uitgewerkte voorvallen aan hem voor te leggen. Hij zal deze zaken bestuderen en daarbij ook de lezing van de politie betrekken.