Frank van Dooren wordt waarnemend Nationale ombudsman

Op deze pagina

    Nieuwsbericht
    Foto van Frank van Dooren

    De Tweede Kamer heeft Frank van Dooren benoemd tot waarnemend Nationale ombudsman. Van Dooren is momenteel substituut Nationale ombudsman. Hij neemt per 1 januari 2014 de taken van Alex Brenninkmeijer over, totdat de Tweede Kamer een nieuwe Nationale ombudsman heeft benoemd. Brenninkmeijer is benoemd tot lid van de Europese rekenkamer.

    Mr. F.J.W.M. (Frank) van Dooren (1949) is op 9 november 2004 door de Tweede Kamer der Staten-Generaal benoemd tot substituut Nationale ombudsman. Zijn ambtstermijn is begonnen op 1 januari 2005. Op 1 oktober 2006 is hij herbenoemd. Op 1 oktober 2012 is zijn nieuwe ambtstermijn ingegaan voor de duur van zes jaar.

    Tot 2005 was Frank van Dooren raadsheer in het gerechtshof te Den Haag en daarvoor -van 1993 tot 2003- was hij vice-president van de rechtbank Rotterdam. Aan diezelfde rechtbank was hij verbonden als rechter-plaatsvervanger en rechter. Hij is zijn loopbaan begonnen als beleidsambtenaar milieubeheer bij het Openbaar Lichaam Rijnmond en als wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.