Onterechte verrekeningen ongedaan gemaakt

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een portemonnee met geld

  De Nationale ombudsman ontving in 2011 veel klachten van mensen die toeslagen aan de Belastingdienst moesten terugbetalen, maar dit officieel financieel niet aankonden. Ondanks dat deze mensen dan gevrijwaard zijn van terugbetaling voor een bepaalde periode, inde de Belastingdienst de verschuldigde toeslagen toch. Na vragen van de ombudsman hierover heeft de Belastingdienst laten weten dit probleem op te lossen voor het einde van het jaar.

  Betalingscapaciteit

  Soms komt het voor dat iemand zijn toeslagen moet terugbetalen, maar dit financieel niet aan kan. De Belastingdienst/Toeslagen berekent dan de betalingscapaciteit van deze burger uit. Als blijkt dat er inderdaad geen betalingscapaciteit is om de schuld af te lossen, dan wordt de schuld 'oninbaar geleden'. Dit houdt in dat de Belastingdienst de schulden niet verrekent met maandelijks te ontvangen toeslagen of uitbetalingen van de voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting. Eenmalige uitbetalingen, zoals belastingteruggaven, worden wel met de schuld verrekend. Dit beleid houdt de Belastingdienst dan voor drie jaar aan. Als de financiële situatie van de burger in kwestie niet verbetert, dan wordt er niet meer met de schuld verrekend.

  Verrekenen met de maandelijkse toeslagen bij mensen die geen betalingscapaciteit hebben, staat haaks op de Leidraad Invordering en op de toezegging van 26 juni 2008 van de Staatssecretaris van Financiën. Ook komen deze mensen logischerwijs meteen in de financiële problemen als deze verrekeningen toch plaatsvinden. De Nationale ombudsman en ook de Sociaal Raadslieden ontvingen veel klachten van deze groep. Dit was aanleiding voor de ombudsman om hier onderzoek naar te doen.

  Oplossing

  De Nationale ombudsman heeft het Ministerie van Financiën laten weten dat er niet verrekend mag worden nadat er oninbaar is geleden. Het Ministerie liet weten dit standpunt van de ombudsman te delen. Daarop is het probleem in kaart gebracht en bij de Belastingdienst/Toeslagen is intern aandacht gevraagd voor een oplossing hiervoor. De verwachting is momenteel dat dit probleem eind 2012 opgelost is. Het probleem speelt altijd rond de jaarwisseling, dus als het goed is zullen hier geen klachten meer over komen.