Meer voorlichting over alcoholslot

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto van een agent bij een auto met bestuurder

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft bij minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) aangedrongen op meer voorlichting over het alcoholslot. De ombudsman ontving verschillende klachten over de verregaande consequenties van deze procedure. Hij brengt de problematiek bij de minister onder de aandacht omdat hij niet bevoegd is de klachten te behandelen.

  Brenninkmeijer: 'Ook voor mij staat voorop dat rijden onder invloed van alcohol onacceptabel is. Het lijkt alsof de mensen niet goed overzien hoe groot de gevolgen zijn wanneer je onder invloed van alcohol aan het verkeer deelneemt.' Bij de invoering van het alcoholslot zou niet alleen aandacht zijn voor de techniek, maar ook voor de voorlichting.

  Persoonlijke levenssfeer

  De ombudsman ontving klachten over de gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van mensen, zoals de relatie met de werkgever als zij in een auto van de baas rijden. Mensen ervaren een stigma doordat zij een code op het rijbewijs krijgen en het alcoholslot zichtbaar voor derden is. Ook ontving hij een klacht van ouders die zich gedwongen voelden een alcoholslot in hun auto aan te laten brengen om daarmee te voorkomen dat hun zoon, die zelf geen auto heeft, langdurig zijn rijbewijs kwijtraakte. Tot slot klagen mensen over de kosten van het alcoholslotprogramma , het programma kost tussen de €2.000 en €4.000.

  Alcoholslotprogramma

  Op 1 november 2011 is het alcoholslotprogramma ingevoerd voor mensen die onder invloed van veel te veel alcohol (hoger dan 1,3 promille, bij jongeren ligt het lager) aan het verkeer deelnemen. Het alcoholslot wordt in auto's ingebouwd. Iemand die in een auto met ingebouwd alcoholslot wil rijden, moet onder andere eerst een blaastest doen voordat de auto gestart kan worden.

  Reactie van de minister

  Op 22 mei reageerde de minister met een brief. Hieruit blijkt dat er rond de invoering van het alcoholslotprograma verschillende voorlichtingsactiviteiten zijn geweest. Daarnaast laat de minister weten dat zij het alcoholslotprogramma en de gevolgen daarvan op verschillende momenten en in verschillende media onder de aandacht zal blijven brengen. De ombudsman heeft er, gelet op die voorgenomen activiteiten, vertrouwen in dat het alcoholslotprogramma en de gevolgen daarvan voldoende onder de publieke aandacht worden gebracht.