Start onderzoek handhaving gedragscode gemeenteraad Laren

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Foto gemeente Laren

  De Nationale ombudsman gaat onderzoek doen naar de handhaving van de gedragscode van de gemeenteraad van Laren. De aanleiding voor dit onderzoek is een klacht van een inwoonster van Laren over uitlatingen van een lid van de gemeenteraad.

  Leden van gemeenteraden moeten in vrijheid hun mening kunnen geven. Volgens de ervaring van klaagster, een inwoonster van Laren, betekent dit echter in de praktijk dat opmerkingen van raadsleden op voorhand voor waar worden aangenomen. De inwoonster geeft aan dat zij al jaren nadelige gevolgen ervaart van de uitlatingen van een raadslid, die deze binnen en buiten de raad doet.

  De Gemeentewet regelt dat gemeenteraden voor hun leden een gedragscode vaststellen. Het doel hiervan is om de controlerende bevoegdheid van de raad te versterken. De juridische status van de gedragscode is niet helemaal duidelijk: zijn raadsleden gebonden aan de code en is de raad bevoegd en bereid om sancties op te leggen?

  Het doel van het onderzoek van de ombudsman is om een antwoord te geven op de vraag of en hoe een gemeenteraad een individueel raadslid kan aanspreken op naleving van de code. In dit geval gaat het om de vraag of deze inwoonster recht heeft op bescherming door de Raad van de gemeente Laren tegen uitlatingen van een raadslid die volgens haar onjuist zijn. De uitkomst van het onderzoek wordt in de zomer verwacht.