Onderzoek naar begrijpelijkheid van beschikkingen CAK

Op deze pagina

  Nieuwsbericht

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar de begrijpelijkheid van beschikkingen die burgers ontvangen van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Aanleiding voor dit onderzoek zijn klachten van burgers die de ombudsman hierover ontvangen heeft. Beschikkingen volgen elkaar snel op, het is onduidelijk waarom iemand weer een beschikking krijgt en wat de gevolgen ervan voor de ontvanger zijn. Ook is het verwarrend dat er naast persoonlijke ook algemene informatie in de beschikking staat. De ombudsman wil op basis van zijn onderzoek eisen formuleren waaraan een begrijpelijke beschikking van het CAK moet voldoen.

  Een taak van het CAK is het berekenen en incasseren van de eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iemand die bijvoorbeeld zorg ontvangt, krijgt van het CAK een beschikking waarin staat welk bedrag die persoon maximaal zelf moet bijdragen aan de zorg. Veel mensen ontvangen echter eerst één of soms zelfs meerdere voorlopige beschikkingen en uiteindelijk een definitieve. Deze beschikkingen kunnen elkaar snel opvolgen. Ook is niet duidelijk of de informatie die erin staat algemeen bedoeld is of betrekking heeft op de ontvanger. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid en maakt het voor mensen moeilijk te controleren of de beschikking wel klopt.

  Kwetsbare positie

  De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de beschikkingen van het CAK helder zijn en voor iedereen te begrijpen. Te meer omdat de ontvangers ervan (zorg)afhankelijke mensen zijn in een kwetsbare positie. Deze beschikkingen kunnen invloed hebben op hun rechtspositie en inkomen. De ombudsman is daarom een onderzoek gestart naar de begrijpelijkheid van de beschikkingen. Hij wil bekijken aan welke eisen een heldere beschikking moet voldoen, zodat het CAK deze kan toepassen. Naar verwachting zal het onderzoek in april zijn afgerond.

  Problemen bij CAK

  Naast klachten over de begrijpelijkheid van beschikkingen komen bij de Nationale ombudsman ook veel andere klachten over het CAK binnen. In 2008 ontving hij 1161 klachten over ondermeer de slechte telefonische bereikbaarheid, facturen die niet zouden kloppen en het niet nakomen van toezeggingen. In 2009 daalde het aantal klachten naar 841.