Bemiddeling voor veteranen leidt tot effectieve schaderegeling

Op deze pagina

  Nieuwsbericht

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft succesvol bemiddeld tussen vertegenwoordigers van militaire vakbonden en het Ministerie van Defensie. De uitkomst is dat concrete uitgangspunten zijn vastgesteld voor een regeling voor gewonde veteranen, waaronder degenen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Die regeling wordt in nader overleg tussen de vakbonden en het Ministerie van Defensie uitgewerkt. Vast staat dat de groep 'oude' veteranen via de regeling in aanmerking zal kunnen komen voor een vergoeding van letselschade zonder dat zij daarvoor jarenlang juridische procedures moeten voeren.

  Een deel van de militairen krijgt als gevolg van ervaringen tijdens missies psychische problemen. Als gevolg daarvan lijden deze mensen vaak ook financiële schade. Voor een vergoeding hiervan kloppen ze dan aan bij hun (vroegere) werkgever het Ministerie van Defensie. De groep 'oude gevallen' voelde zich echter door Defensie in de steek gelaten. Er rezen complexe juridische vragen over verjaring en of Defensie schuld droeg aan die schade. Jarenlange juridische procedures waren daarvan het gevolg: belastend voor deze groep mensen die al kwetsbaar is en voor degenen die voor hun belangen opkomen, maar ook voor het Ministerie van Defensie.

  Uitkomst

  De Nationale ombudsman hecht eraan dat met deze kwetsbare groep mensen zorgvuldig wordt omgegaan. Daarom vond hij het belangrijk Defensie en de vakbonden te begeleiden bij het zoeken naar een oplossing voor de bestaande knelpunten. De bemiddeling heeft geleid tot een principe-overeenkomst over een schaderegeling die enkele knelpunten weg moet nemen voor de gewonde veteranen en die langdurige kostbare juridische procedures moet voorkomen. Zo is overeengekomen dat voor veteranen die gebruik maken van de regeling de verjaringstermijn en de schuldvraag niet van toepassing zijn. Belangrijk was ook overeenstemming over de doelgroep. De regeling zal moeten gelden voor veteranen die voor 1 juli 2007 schade hebben geleden tijdens een uitzending of onder oorlogsomstandigheden die daarmee vergelijkbaar zijn. De invulling van de nieuwe regeling vindt plaats in sectoroverleg tussen het Ministerie van Defensie en de bonden. De Nationale ombudsman benadrukt de noodzaak van een voortvarende aanpak.

  Erkenning voor veteranen

  De Nationale ombudsman beschouwt zijn bemiddeling hiermee als geëindigd. De voorgestelde regeling doet recht aan zijn uitgangspunt van behoorlijkheid: voor deze bijzondere groep mensen wordt een mogelijkheid geschapen om een vergoeding voor letselschade te krijgen, zonder langdurige en belastende juridische procedures. De regeling geeft blijk van erkenning van het grote maatschappelijke belang van de inzet van militairen voor Nederland.