Ombudsman biedt bemiddeling aan bij identiteitsfraudezaak

Op deze pagina

  Nieuwsbericht

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft bemiddeling aangeboden tussen de minister van Justitie en de heer K. wiens identiteit jarenlang misbruikt werd door een ander. Door de identiteitsfraude stond deze man onterecht geregistreerd als harddrugscrimineel in informatiesystemen van de overheid. De naam van de man moet gezuiverd worden en er moet een oplossing komen voor de gevolgen die deze fraude voor hem heeft gehad. Dit stelt de ombudsman naar aanleiding van een herzien rapport dat vandaag over deze zaak is uitgebracht

  Omdat een drugsverslaafde crimineel zich voor de man uitgaf, stond hij jarenlang onterecht geregistreerd als harddrugscrimineel in informatiesystemen van de overheid. De overheid slaagde er niet in de registraties als harddrugscrimineel en andere criminele vergrijpen die onterecht op zijn naam stonden, uit haar systemen te halen. De identiteitsfraude heeft ernstige gevolgen gehad voor het leven van de man. Op Schiphol had hij problemen met reizen omdat hij in het systeem stond vermeld als harddrugsgebruiker en omdat een crimineel onder zijn naam als ongewenst vreemdeling stond gesignaleerd. De FIOD is met veel machtsvertoon zijn huis binnengevallen in het bijzijn van zijn twee kinderen, omdat hij geld zou hebben witgewassen. Deze en andere incidenten zorgden ervoor dat hij geen normaal leven kon leiden.

  Bemiddeling

  De Nationale ombudsman heeft de minister van Justitie en de man bemiddeling aangeboden. De bemiddeling is erop gericht tot een oplossing te komen voor de problemen van de man, veroorzaakt door de fraude. Hij vind het onwenselijk dat de man in een positie blijft verkeren, waarbij hij zelf het verband moet aantonen tussen zijn geleden schade en de identiteitsfraude. Dit zadelt hem op met een zware bewijslast en zorgt ervoor dat hij lang zal moeten procederen om zijn recht te halen. Daarom biedt de ombudsman aan om te bemiddelen, opdat een redelijke uitkomst van deze zaak binnen bereik komt. De ombudsman heeft dan ook een dringend beroep gedaan op beide partijen positief te reageren op zijn aanbod.

  Herzien rapport

  Eind vorig jaar bracht de Nationale ombudsman een rapport uit over de identiteitsfraudezaak, naar aanleiding van een klacht van de man. Omdat discussie bleef bestaan over enkele feiten in het rapport, heeft de minister van Justitie de ombudsman verzocht het rapport te herzien. Daarbij droeg de minister nieuwe informatie aan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot enkele feitelijke aanpassingen in het herziene rapport. Zo is het aantal criminele vergrijpen dat onterecht op de naam van de man stond, aangepast van 43 in 'een groot aantal'. Dit omdat onduidelijkheid bleef bestaan over het exacte aantal. De conclusie van het rapport is echter ongewijzigd gebleven: de identiteitsfraude heeft geleid tot ernstige gevolgen voor de man en zijn naam moet gezuiverd.