Prof. Dr. A.F.M. Brenninkmeijer benoemd tot Nationale ombudsman

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Alex Brenninkmeijer

  Prof. Dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer is op 28 juni 2005 door de Tweede Kamer der Staten-Generaal benoemd tot Nationale ombudsman, een ambt dat hij op 1 oktober 2005 zal aanvaarden. Als Nationale ombudsman wil hij een toegankelijk en vertrouwenwekkend adres zijn voor burgers die een probleem hebben met een overheidsinstantie. Hij wil stimuleren dat de overheid in concrete gevallen meer aandacht heeft voor een goede behandeling van burgers.

  Alex Brenninkmeijer (Amsterdam 1951) heeft gedurende zijn loopbaan steeds wetenschappelijk werk met de praktijk gecombineerd. Hij is nu als hoogleraar staats- en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden en daarnaast vervult hij de Albeda-leerstoel voor arbeidsverhoudingen bij de overheid en ADR (mediation). Hij is onder andere redacteur van het Nederlands Juristenblad en columnist van de Staatscourant. Hij heeft verschillende functies als rechter vervuld op rechtbankniveau in Arnhem en als rechter in hoger beroep. Hij was tot een paar jaar geleden vice-president van de Centrale Raad van Beroep te Utrecht (sociale zekerheid en ambtenarenrecht), nu is hij raadsheer plaatsvervanger bij dat college en bij de belastingkamer van het gerechtshof te Den Bosch. Hij studeerde tot 1976 rechten aan de Universiteit Groningen en is verbonden geweest aan de Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. Hij is in 1987 aan de Universiteit Tilburg gepromoveerd op een onderzoek naar de betekenis van onafhankelijke rechtspraak in de democratische rechtsstaat.

  Alex Brenninkmeijer is specialist wat betreft een goede verhouding burger-overheid, conflictanalyse en methoden van conflictoplossing. Hij heeft op dit terrein gepubliceerd en heeft verschillende onderzoeksprojecten opgezet. Voor het Kenniscentrum Grote steden leidt hij het project Tussen droom en daad staan juridische bezwaren? Hij is een voortrekker op het gebied van conflictbemiddeling (mediation) en heeft zich ingezet voor het kwaliteits- en kennisprogramma van het Nederlands mediation Instituut. Hij heeft bij het Amsterdams ADR Instituut een masters mediation opgezet. Hij treedt regelmatig op als mediator bij complexe conflicten in het openbaar bestuur en bij samenwerkings­conflicten. Hij adviseerde verschillende instanties in binnen en buitenland over de toepassing van conflictmanagement en mediation bij de overheid en in de rechtspraak.

  Recente publicaties: Effectieve conflictoplossing bij individuele arbeidsconflicten, Rede Leiden 2003; Handboek Mediation, Den Haag 2003; Op de grens van rechtsorde en rechtschaos, in het special Krom~recht van het juridisch studententijdschrift Ars Aequi, nr. 7/8 2005.

  Curriculum vitae

  Universitaire opleiding:

  • Universiteit Groningen (1971-1976), Doctoraalexamen in de studierichting Nederlands recht, hoofdrichtingen publiekrecht, privaatrecht, tevens eerstegraads onderwijsbevoegdheid economie;
  • Universiteit Tilburg 1987: Doctoraal promotie op de dissertatie: De toegang tot de rechter, een onderzoek naar de betekenis van onafhankelijke rechtspraak in een democratische rechtsstaat.

  Universitaire werkervaring:

  • 1976-1980 Katholieke Universiteit Nijmegen (thans Radboud Universiteit), wetenschappelijk medewerker staatsrecht.
  • 1980-1984 Katholieke Hogeschool Tilburg (thans Universiteit van Tilburg), wetenschappelijke medewerker staats- en bestuursrecht I
  • 1992-1995 Universiteit van Amsterdam, in deeltijd hoogleraar burgerlijk procesrecht
  • 1995-heden Universiteit Leiden, hoogleraar staats- en bestuursrecht
  • 2003-heden Universiteit Leiden, hoogleraar op de Albeda-leerstoel voor arbeidsverhoudingen bij de overheid en ADR (mediation)

  Rechterlijke werkervaring:

  • 1978-1984 Plaatsvervangend griffier bij de Raad van Beroep te Arnhem (sociale verzekeringen en ambtenarenzaken)
  • 1984-1987 Ondervoorzitter Raad van Beroep te Arnhem (rechter in eerste aanleg in sociale verzekeringen en ambtenarenzaken)
  • 1987-1995 Raadsheer in de Centrale Raad van Beroep (hoogste rechter in sociale verzekeringen en ambtenarenzaken
  • 1995-2002 Vice-president in de Centrale Raad van Beroep (idem)
  • 2002-heden Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep (idem)
  • 1999 - heden Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's Hertogenbosch (belastingkamer)

  Redacteurschappen:

  • Rechtspraak sociale verzekeringen (jurisprudentie met annotaties)
  • Administratiefrechtelijke beslissingen (jurisprudentie met annotaties, tot 2002)
  • Tijdschrift voor de rechterlijke macht (tot 1997)
  • Nederlands Juristenblad
  • Handboek Algemene wet bestuursrecht
  • Handboek Mediation