Nationale ombudsman Oosting kondigt vertrek aan

Op deze pagina

    Nieuwsbericht

    De Nationale ombudsman, mr. dr. M. Oosting, heeft vandaag de Voorzitter van de Tweede Kamer meegedeeld dat hij zich niet beschikbaar stelt voor een eventuele volgende ambtstermijn. Zijn huidige ambtstermijn eindigt op 1 oktober 1999. Oosting (55 jaar) schrijft het wenselijk te vinden voor de verdere ontwikkeling van het instituut van de Nationale ombudsman dat er na twaalf jaar een wisseling van de wacht komt. Hij vervult de functie sinds 1 oktober 1987.

    De Nationale ombudsman wordt benoemd voor een periode van zes jaar. Herbenoeming is mogelijk, tot de leeftijdgrens van 65 jaar.

    De Nationale ombudsman wordt benoemd door de Tweede Kamer. In het kader van de benoemingsprocedure hebben de vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad der Nederlanden en de president van de Algemene Rekenkamer de taak om de Tweede Kamer een voordracht te doen, die ten minste drie namen bevat.