Onnodige strijd door veteranen

Column
Foto van een man met een wandelstok op de bank

Militairen vervullen vaak met gevaar voor eigen leven een belangrijke taak voor Nederland. Gelukkig gaat dat meestal goed. Maar voor een deel van hen blijft dit niet zonder gevolgen. Tijdens een uitzending naar oorlogsgebieden lopen zij bijvoorbeeld blijvend lichamelijk of geestelijk letsel op. Met onverwachte kosten tot gevolg.  Veteranen die hier tegenaan lopen kunnen een letselschadeclaim indienen bij Defensie.

Dat dit proces niet altijd loopt zoals het zou moeten, blijkt wel uit de klachten en signalen die wij als Veteranenombudsman ontvangen. Veteranen geven aan dat de behandeling van hun schadeclaim vaak veel te lang duurt. Zo lang, dat het herstel van hun klachten behoorlijk wordt verstoord.

Zo spraken wij met Fred*. Een trotse veteraan die al twaalf jaar lang zijn schade probeert te verhalen bij Defensie. Na zo lang strijden is hij lichamelijk en geestelijk helemaal op. Aan zijn herstel kan Fred nauwelijks werken. Zijn klachten zijn alleen maar toegenomen door de manier waarop Defensie met Fred's claim omgaat. Van enige hulp of zorg is geen sprake.

Ook Koos* voelt zich in de steek gelaten door Defensie. Zijn schadeclaim leek bijna afgerond. Maar dan vertrekt de Defensie jurist die aan zijn zaak werkt. En gaat een andere aan de slag. De derde jurist al die aan Koos' zaak werkt. Iemand met een heel andere kijk op de gemaakte afspraken. Koos is al zo lang bezig en kan de strijd bijna niet meer opbrengen.

De verhalen van Fred en Koos zijn schrijnend. Andere veteranen vertellen mij zelfs dat Defensie soms bewust informatie achterhoudt of de zaak stillegt. Voor de Veteranenombudsman reden om een onderzoek te starten naar de behandelingsduur van letselschadeclaims bij Defensie. Waarom loopt de voortgang van een schadeclaim vast? Om dat in kaart te brengen wil ik duidelijkheid over de procedure en de knelpunten. En over ieders aandeel en verantwoordelijkheid hierin. Nu wijzen Defensie en veteranen en hun belangenbehartigers vaak naar elkaar. Hierover heb ik de minister van Defensie een aantal vragen gesteld.

Na de zomer organiseren we een rondetafelgesprek met betrokkenen. Uiteindelijk hopen we gezamenlijk de knelpunten vast te kunnen stellen. En vooral te verkennen welke oplossingen er mogelijk zijn.

De Veteranenombudsman maakt zich sterk voor veteranen die tussen wal en schip vallen. Defensie heeft een bijzondere zorgplicht voor veteranen. Voor veteranen moet je goed zorgen. Het mag niet zo zijn dat zij een strijd moeten leveren die eigenlijk niet nodig is!

*niet de echte naam

De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column

Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van zaterdag 25 april 2020.