Na zes jaar geld terug voor pensionado

Column
Foto van oudere vrouw

Maria* woont al jaren in een appartementje aan de Spaanse zuidkust. Zij heeft AOW en een klein pensioen. Het CVZ houdt op haar pensioen een bijdrage in voor de verplichte zorgverzekering. Aan het eind van elk jaar ontvangt zij een overzicht of ze voor de bijdrage genoeg heeft betaald of teveel heeft betaald. Maar ze krijgt ook een brief van de Belastingdienst: ze blijkt nog teveel betaald geld over 2007 terug te krijgen. Een fijne verrassing voor Maria

Die brief heeft heel wat voeten in aarde gehad. Nederlanders die in het buitenland wonen en een inkomen hebben uit Nederland, zijn verplicht om maandelijks een bijdrage te betalen voor hun zorgverzekering aan het CVZ. Meestal zijn dat gepensioneerden. In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat het CVZ die bijdrage int. De bijdrage wordt direct ingehouden op het pensioen, de AOW of WAO. Elk jaar berekent het CVZ of iemand in het voorgaande jaar teveel of te weinig bijdrage heeft betaald. Mensen die teveel hebben betaald, hebben recht op teruggave van dat bedrag. En daar gaat het vaak mis.

In de jaren 2006 tot 2009 stonden ongeveer 13.500 Nederlanders in het buitenland - zoals Maria - voor één of meer jaren door een fout ten onrechte geregistreerd als 'binnenlands Zvw-verzekerde'. Dat had tot gevolg dat onder andere de SVB en het UWV de bijdragen Zorgverzekering overmaakten naar de Belastingdienst. Maar omdat deze mensen inmiddels in het buitenland woonden en onder de Zvw-buitenlandregeling vielen, had de bijdrage naar het CVZ overgemaakt moeten worden. Omdat het CVZ dat geld niet ontving, moesten deze mensen extra aan het CVZ betalen. Dit is nogal ingewikkeld. Maria wist, net als vele anderen, niet dat haar Zvw-bijdrage ten onrechte aan de Belastingdienst was afgedragen en dat ze dat geld terug kon krijgen. 

Ik vond het niet netjes dat de Belastingdienst het geld niet uit zichzelf terugbetaalde aan degenen die ten onrechte betaald hebben. De Belastingdienst berichtte mij dat hun administratie over de jaren 2006 t/m 2009 niet op orde was, zodat niet duidelijk was wie teveel betaald had. Maar toen ik daarop aandrong is de  Belastingdienst in samenwerking met het CVZ in actie gekomen en heeft alle mogelijke belanghebbenden een brief gestuurd waarin staat dat ze het geld terug kunnen vragen. Van de 6 miljoen euro teveel ingehouden bijdragen is inmiddels ruim 3 miljoen terugbetaald. Er worden dagelijks nog nieuwe verzoeken ontvangen en behandeld. De actie is dus een succes.

Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet heeft de politiek Nederlanders in het buitenland compleet over het hoofd gezien. Velen hebben mij hun problemen met de teruggave gemeld. Aanvankelijk wilde de overheid niets doen, het zou te ingewikkeld zijn en ze zouden niet iedereen kunnen aanschrijven. Maar waar een wil is, is een weg. Ik ben opgelucht dat voor mensen zoals Maria het teveel betaalde is teruggestort. Goed voor hun hopelijk onbezorgde oude dag.

* Gefingeerde naam
De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column