Ermelo stuurt burger op onderzoek uit

Column
Foto van een man

Cliff* woont vlakbij een drukke, doorgaande weg naar het centrum van de gemeente Ermelo. Het verkeer mag er niet harder rijden dan 30 kilometer per uur. Om het verkeer te dwingen zich aan de snelheidslimiet te houden legt de gemeente een verkeersplateau aan. Maar sinds die verhoging hebben Cliff en zijn buren flinke overlast van geluid en trillingen in hun woning. Cliff schrijft de gemeente over de overlast. Deze wijt hij aan de zware vrachtauto's die de weg vaak gebruiken en de verhoogde kruising veel harder overgaan dan toegestaan is. Hij vraagt de gemeente om een oplossing

Ermelo schrijft terug dat inmiddels is gebleken dat de verhoging niet goed aansluit op de weg. Zij herstellen dit en gaan er vanuit dat de overlast daarmee over is. Maar de klachten van Cliff en zijn buurt over de hinder houden aan. De gemeente wijst Cliff erop dat hij metingen kan laten uitvoeren om aan te tonen dat het geluid de norm overschrijdt. Tonen die metingen zijn gelijk aan, dan wil de gemeente de kosten voor die metingen wel vergoeden. Maar Cliff is het met die gang van zaken niet eens en dient een klacht in bij mij.

Ik vraag de gemeente Ermelo om uitleg over de situatie. Ermelo laat weten dat ze vindt dat als een burger overlast heeft dit zelf moet kunnen aantonen. Bovendien zegt de gemeente dat het kruispunt verhoogd is volgens de hiervoor geldende regels. Daarnaast heeft ze buurtbewoners van te voren om hun mening gevraagd over de verhoging. Toen is het punt van mogelijke overlast niet aangekaart. Kortom, in deze situatie is het aan Cliff zelf om aan te tonen dat er iets mis is.

Ik deel dit standpunt van de gemeente Ermelo niet. Het verhogen van het kruispunt is ongetwijfeld van groot belang voor de verkeersveiligheid, maar kan ook zorgen voor overlast bij omwonenden. Het is aan de gemeente hen serieus te nemen en in ieder geval na te gaan of de geluidsnorm niet overschreden wordt. Maar die bewijslast legt de gemeente nu bij de inwoner en dat vind ik onbehoorlijk.

Verder zegt de gemeente dat het kruispunt volgens de geldende regels verhoogd is. Dat betekent echter niet dat er geen sprake kan zijn van geluidsoverlast. Ik heb meerdere onderzoeken gedaan naar zulke situaties. Daaruit blijkt dat de aanvaardbare geluidsnorm kan worden overschreden als verkeer de maximum snelheid overtreedt bij het rijden over een verhoging. Ook is het niet redelijk dat de gemeente zegt dat omwonenden vooraf niet zijn begonnen over mogelijke overlast. Zij hebben dit niet kunnen voorzien en de gemeente zelf blijkbaar ook niet.

Kortom, een onderzoek naar de geluid- en trillingshinder door de gemeente is hier op zijn plaats. Ik vraag de gemeente dit dan ook uit te voeren en wel op eigen kosten!  

* Gefingeerde naam
De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column