Omgekeerde wereld

Column
Foto van vrouw met dochtertje

Een fout toegeven is voor veel mensen moeilijk en om de consequenties van een fout te aanvaarden is vaak nog moeilijker. Dus het is verleidelijk om een ander voor jouw fouten te laten opdraaien. Stel dat je een lelijke fout hebt gemaakt en daarbij schade hebt veroorzaakt, dan kan de verleiding groot zijn om een ander de schuld te geven. Zo geven mensen bij een ongeval wel eens verkeerde gegevens op. En je hoopt dan dat de overheid op een verstandige manier op die fraude reageert.

Olga* ontmoette in haar geval echter een overheid die niet zo verstandig was. Een bekende van haar rijdt dronken met een auto tegen een paal langs de weg. De politie maakt hiervan een proces verbaal op en vraagt de dronken man van wie de auto is. Hij geeft ten onrechte Olga's gegevens op en de politie controleert kennelijk niet de kentekengegevens. Daar komt Olga pas achter als ze van de provincie Zuid Holland een rekening krijgt van € 193,78 voor de schade aan de paal. Het is niet onredelijk dat zulke schade wordt verhaald op de eigenaar van de auto.

Olga laat de provincie echter weten dat zij niet de eigenaar van de betrokken auto is en vraagt de rekening naar de juiste eigenaar te sturen. De provincie laat haar weten dat zij eerst moet bewijzen dat de auto niet van haar is. Een beetje de omgekeerde wereld vindt Olga. Maar goed, ze vraagt de politie te achterhalen op wiens naam de auto geregistreerd staat. Dan kan ze de provincie dat laten weten. De politie zegt inderdaad informatie te hebben waaruit blijkt van wie de auto wel is. Maar die informatie mogen ze Olga niet geven in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ze mogen deze informatie wel geven als iemand van de provincie Zuid Holland daar zelf naar vraagt.

Dan maar weer terug naar de provincie. Olga vraagt hen een aantal keer de juiste registratiegegevens van de auto op te vragen bij de politie. Zonder succes. Inmiddels heeft ze een aanmaning voor de schade van de provincie op de mat, waarin gedreigd wordt met een deurwaarder. Dit is haar nu echt te gek en ze stapt naar mij.   

Ik ben het met Olga eens dat de manier waarop de provincie in deze zaak handelt, een beetje de omgekeerde wereld is. Olga opzadelen met de tijdrovende, zo niet onmogelijke taak te bewijzen dat ze niet de eigenaar van de auto is, terwijl het voor de provincie een kleine moeite is om dit zelf bij de politie te achterhalen. Een medewerker van mij vraagt de provincie dan ook eindelijk in actie te komen. En jawel, de provincie bericht Olga dat de rekening voor de schade komt te vervallen. Het is niet juist dat de politie gegevens bij een ongeval niet controleert en dat de provincie zomaar de bewijslast bij iemand als Olga legt.

* Om privacyredenen is de naam veranderd.
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column.