Voor niets gaat de zon op

Column

Als Nationale ombudsman ben ik er ook voor om problemen tussen u en de overheid op te lossen. Dat klagen zin heeft en kan leiden tot een praktische oplossing van een probleem blijkt maar weer uit het verhaal van meneer Starink*. Op het moment dat hij te horen krijgt dat hij de rekening van € 145 van de Dienst Wegverkeer (RDW) uiteindelijk niet hoeft te betalen, weet hij dat zijn klacht niet voor niets is geweest. Wat bracht hem ertoe om bij ons aan te kloppen?

Meneer Starink is eigenaar van een oud busje. Jaarlijks is hij verplicht om zijn busje voor de APK te laten keuren door de RDW. Zo ook dit jaar. De afgelopen jaren heeft hij hiervoor steeds een uitnodiging ontvangen van de RDW. Voor dit type voertuig mag de keuring namelijk alleen door de RDW worden uitgevoerd. Maar nog voordat meneer Starink een uitnodiging heeft ontvangen, ligt er een factuur van de RDW op de mat. Of hij maar even € 145 wil betalen voor de afgenomen dienst. Er is vast sprake van een misverstand. Hij laat aan de RDW weten dat hij zijn busje nog niet heeft laten keuren en de rekening daarom ook niet gaat betalen. In reactie daarop laat de RDW weten dat zij voor hem een keuring hadden ingeroosterd. Dit stond in de bevestigingsbrief aan hem. Omdat meneer Starink niet met zijn busje op het afgesproken tijdstip is verschenen en de afspraak ook niet heeft afgezegd, brengt de RDW de kosten gewoon in rekening. Dit gaat meneer Starink te ver. Hij heeft helemaal geen uitnodiging voor een afspraak met de RDW ontvangen. Met dit verhaal komt hij bij ons terecht.

Na bestudering van de kwestie komen wij tot de conclusie dat de RDW in dit geval de kosten van de APK-keuring niet in rekening mag brengen. Het risico voor het niet aankomen van de uitnodigingsbrief bij meneer Starink komt voor de RDW. Bij navraag blijkt dat de RDW geen kopie heeft van de brief, alleen een uitdraai van het afsprakensysteem. De brief is ook niet aangetekend verzonden. De RDW had bij voorbeeld aan meneer Starink kunnen vragen om de uitnodiging van de keuring te bevestigen. Dan was er zowel voor meneer Starink als voor de RDW duidelijkheid over de gemaakte afspraak. Ons verzoek om de kosten voor de keuring niet meer in rekening te brengen, wordt gelukkig netjes door de RDW opgevolgd. Ik heb waardering voor de positieve opstelling van de RDW. Inmiddels heeft meneer Starink zelf een nieuwe afspraak voor de APK-keuring gemaakt. Maar dit keer geen onverwachte rekening!

* Om privacyredenen is de naam veranderd