Blij gemaakt met een dode mus

Column

"Ik zorg al ruim tien jaar voor mijn zwaar invalide moeder. Nou dacht ik in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment, maar tot mijn stomme verbazing is dat niet zo. Fijn hoor zo'n uitkering...maar veel mantelzorgers krijgen, net als ik, nul op het request." Deze reactie van meneer Tuinders* is één van de vele reacties die ik heb ontvangen. Veel mantelzorgers voelen zich blij gemaakt met een dode mus. Gelukkig hebben zij mij weten te vinden. Wat is er precies aan de hand?

Als blijk van waardering voor de zorg die mantelzorgers aan iemand geven, stelt de overheid een bedrag van € 250 beschikbaar. Dit heet het "mantezorgcompliment". Deze € 250 is bedoeld voor mensen die langdurig intensieve zorg geven aan een vriend, familielid of kennis. Zorg waarvoor anders professionele hulp nodig zou zijn. Het is natuurlijk een aardig gebaar van de overheid om mantelzorgers op deze manier te waarderen voor hun belangrijke werk. Voordat een mantelzorger in aanmerking komt voor € 250, bepaalt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of aan de voorwaarden is voldaan. Vervolgens betaalt de Sociale Verzerkingsbank (SVB) het bedrag uit aan de mantelzorger. Dat lijkt al een hele bureaucratie.

Omdat de wettelijke regeling nog niet af is, gaat het wel eens mis. Voor sommige mantelzorgers is bijvoorbeeld een aanvraag niet mogelijk omdat degene die zij verzorgen niet in staat is om de vereiste handtekening te zetten. Zonder handtekening géén mantelzorgcompliment! Of de SVB weigert te betalen, zoals bij meneer Tuinders. Het is niet duidelijk wat je moet doen als je het niet eens bent met de weigering. Ook de betrokken instanties zoals het CIZ en SVB zijn nog niet volledig op elkaar ingespeeld. Ik vind dat de mantelzorgers niet de dupe mogen zijn van het feit dat de regelgeving nog in de maak is. Daarom neem ik contact op met de SVB. Al snel blijkt dat de SVB alsnog de naar de verschillende klachten wil kijken. Ook is de SVB bereid om serieus te kijken naar gevallen waarin een mantelzorgcompliment is geweigerd. Ik ben blij dat de SVB bereid is geweest om op deze wijze de zaken aan te pakken. Hopelijk valt er zo iets te doen aan de teleurstelling van de mantelzorgers. Het is al erg genoeg als je zelf achter een compliment aan moet zitten.

* Om privacyredenen is de naam veranderd