Discussie met BOA's in de tram

Mag ik ook wat zeggen?

Op deze pagina

  Column
  Witte vrouw zit in de tram. Ze kijkt op haar telefoon.

  In de coronaperiode ontstaat er in een tram van de HTM een discussie tussen Tara (Niet de echte naam) en twee buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's). Tara draagt geen mondkapje en wordt daarop aangesproken. De BOA's en Tara worden het niet eens over de manier waarop Tara moet aantonen dat ze onder de uitzonderingsregels valt.

  Boete

  Ze krijgt een waarschuwing maar werkt niet mee. Tara wil haar legitimatiebewijs niet laten zien. De BOA's houden haar aan. Als ze zich ook hiertegen verzet, wordt ze tegen een wand gezet en geboeid. De politie komt en neemt Tara en de BOA's mee naar het politiebureau. Hier hoort Tara dat ze een boete krijgt voor het niet dragen van een mondkapje en voor het niet willen laten zien van een legitimatiebewijs.

  Terecht aangehouden

  Ze dient een klacht in bij de HTM. Tara vindt dat ze wel heeft bewezen dat zij een uitzondering op de mondkapjesregel is. Haar aanhouding is daarom verkeerd en de BOA's hebben overdreven veel geweld gebruikt. De HTM informeert de direct toezichthouder van BOA's ook over de klacht. Dat is de politie. In een e-mail laat de HTM Tara daarna weten dat ze haar klacht niet terecht vinden. Dat blijkt uit een gesprek met de BOA's en een toets door de hulpofficier van justitie. Die oordeelt dat de aanhouding terecht is.

  Niet gesproken

  Hier is Tara het niet mee eens. HTM geeft een oordeel zonder haar gesproken te hebben. Ze belt met de Nationale ombudsman. Medewerker Barbara (Niet de echte naam) luistert en start een onderzoek. Tijdens dit onderzoek bestudeert ze de aangeleverde documenten van Tara. Ze spreekt met de betrokken BOA's.  Ook stelt ze vragen aan de politie en de hoofdofficier van justitie over hun rol als toezichthouder op de manier waarop BOA's hun werk doen.

  Verbeteringen

  We stellen vast dat de BOA's hun best hebben gedaan om de situatie niet te laten verslechteren. Helaas bleef Tara zich verzetten. Daarom vind ik de klacht over de aanhouding niet terecht. De klachtbehandeling door HTM had professioneler gekund. Ik geef HTM adviezen om deze samen met de toezichthouders te verbeteren. De coronaperiode is inmiddels voorbij en de HTM heeft stappen gezet om de klachtbehandeling te verbeteren. Ik ben blij dat er in de klachtprocedure is vastgelegd dat er tijdens de klachtbehandeling meer persoonlijk contact is en dat er beter naar beide kanten van een verhaal wordt geluisterd voordat er een oordeel over een klacht gegeven wordt. Dat kan klachten zoals die van Tara in de toekomst voorkomen.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 11 mei 2024.