Een fout bij het CAK

Verwarring over eigen bijdrage

Op deze pagina

  Column
  Senior man zit aan keukentafel met brief rekening in hand en laptop voor zich

  Veel mensen maken gebruik van de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz regelt intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap of een psychische aandoening. Raoul (niet de echte naam) krijgt ook Wlz-zorg.

  Eigen bijdrage

  Als iemand Wlz-zorg krijgt dan int het CAK maandelijks een eigen bijdrage. Die bijdrage is inkomensafhankelijk en kan oplopen tot ruim 2500 euro.

  Als iemand AOW ontvangt, dan regelt het CAK dat de eigen bijdrage automatisch wordt ingehouden van de AOW. Dat heet broninhouding. Volgens het CAK is dit de makkelijkste manier om te betalen. De broninhouding wordt uitgevoerd door de SVB.

  Twee keer geïnd

  Maar vorige maand ging het mis. Het CAK kwam erachter dat ze voor een grote groep mensen niet direct de eigen bijdrage hadden ingehouden op de AOW. Zij vroegen de SVB om dit alsnog zo snel mogelijk te starten. Dat gebeurde in augustus. Dit zorgde ervoor dat bij zo'n 50.000 mensen de eigen bijdrage opeens van de AOW werd ingehouden. Zonder dat zij dit wisten. Maar in augustus incasseert het CAK ook automatisch de eigen bijdrage van juli. Hierdoor werd bij zo'n 30.000 van deze mensen in één maand zelfs twee keer geïnd. Eén keer via deze incasso en één keer via de AOW.

  Niet ingelicht

  Dit overkwam ook Raoul. Hij begreep niet dat zijn hele AOW ineens werd ingehouden. Hoe moet hij nu deze maand rondkomen? Hij vond het ook niet netjes dat het CAK hem niet had ingelicht. Ze kunnen dit toch niet zomaar doen? Hij betaalt toch altijd netjes op tijd? Op de website van het CAK staat dat hij zelf in actie moest komen om het terug te draaien. Maar waarom hij? En niet het CAK? Daarnaast is Raoul helemaal niet handig op de computer. Hij klaagde bij de Nationale ombudsman. Omdat er meer klachten waren en ouderen hierdoor in financiële problemen kunnen komen, ging de ombudsman gelijk in gesprek met het CAK en de SVB.

  Oplossing

  De ombudsman heeft aangegeven dat het echt niet kan dat het CAK deze mensen niet ruim van tevoren een aankondiging heeft gestuurd. Dan hadden deze mensen tenminste geweten waar zij aan toe waren en hadden zij er rekening mee kunnen houden. Het CAK moet snel met een oplossing komen vindt de ombudsman. Het CAK is nu hard aan het werk om iedereen zo goed mogelijk op weg te helpen. Heeft u hetzelfde probleem als Raoul? Neem dan contact op met het CAK. Komt u er niet uit? Dan helpen wij u graag op weg.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 30 september 2023.