Een verkeerde berekening

Op deze pagina

  Column
  Senior man loopt met gevuld winkelmandje in supermarkt

  Karel (niet de echte naam) en zijn vrouw hebben een laag inkomen en hebben veel moeite om rond te komen. Ze hebben ook een aantal schulden. Een lastige situatie. Daar komt nog bij dat Karel al jaren op rij er achteraan moet om zijn beslagvrije voet te laten berekenen. Dat is het deel van je geld dat je over moet houden voor je eerste levensbehoeften, zoals de huur en boodschappen.

  Documenten aanleveren

  Karel moet elk jaar een aantal documenten aanleveren, om aan te tonen dat er te veel wordt ingehouden. Maar het gaat volgens hem steeds fout. Hij en zijn vrouw leven nu van het geld van hun kinderen. Als ouders wil je er juist voor je kinderen kunnen zijn.

  Foute berekening

  Volgens Karel gaat de Belastingdienst ervan uit dat Karel meer geld ontvangt dan dat hij daadwerkelijk doet. Zo zouden de bedragen van zijn vakantiegeld en zorgtoeslag niet kloppen. Daardoor schatten ze zijn totale inkomen hoger in dan het is en is er dus meer beslagruimte. Karel is het hier niet mee eens en maakt zijn eigen berekening. Het verschilt bijna 200 euro per maand met de berekening van de Belastingdienst. Karel dient een klacht in bij de Belastingdienst. Maar als hij daar weer vastloopt, klopt hij aan bij ons.

  Eindelijk contact

  Onze medewerker Fatiha (niet de echte naam) neemt contact op met de Belastingdienst. Na veel contact over de klacht wordt zij uiteindelijk doorgestuurd naar het Landelijk Incasso Centrum (LIC). Daar krijgt Fatiha een mevrouw van LIC-Stella aan de lijn. Zij behandelt meer complexe klachten. Deze mevrouw vertelt Fatiha dat de berekening van de zorgtoeslag klopt, daar krijgt Karel dus geen gelijk. Maar er is mogelijk wel iets misgegaan bij het vakantiegeld.

  Het juiste bedrag

  Na een lang proces is er goed nieuws voor Karel! Er blijkt inderdaad met een verkeerd bedrag aan vakantiegeld te zijn gerekend bij de beslagvrije voet. Het LIC past het gelijk aan en belooft Karel zo snel mogelijk het bedrag te betalen waar hij recht op heeft.

  Fatiha belt Karel om te vragen of hij het al ontvangen heeft. Dit is zo. Karel is blij dat na het lange proces de uitbetaling zo snel is gedaan. Hij bedankt de Nationale ombudsman voor de hulp.

  Zoek samen naar een oplossing

  Overheidsorganisaties hebben het soms fout. Zo blijkt ook uit Karels' verhaal. Daarom vinden wij het belangrijk dat burgers zoals Karel gehoord worden en dat er samen gekeken wordt naar een oplossing. Wees open en duidelijk en erken wanneer iets is misgegaan.

  De persoon op de foto is niet de persoon die in de column wordt genoemd.

  Deze column is verschenen in De Telegraaf van 22 mei 2021.