Pgb? De computer zegt nee

Op deze pagina

  Column
  Man met kop koffie kijkt uit het raam

  Jasper (niet de echte naam) heeft ernstige psychische problemen. Hij woont daarom bij zijn ouders. Vrienden of kennissen heeft hij niet en hij komt niet buiten. Een van de weinigen met wie Jasper wel goed omgaat, is zijn begeleider Pierre (niet de echte naam). Totdat het misgaat.

  Pgb

  Jasper heeft een persoonsgebonden budget (pgb). Hieruit krijgt Pierre maandelijks een bedrag voor de begeleiding van Jasper. Dit gaat altijd goed, iedereen is tevreden.

  Totdat Jasper onder een andere wet komt te vallen, de Wet langdurige zorg. Pierre krijgt opeens geen geld meer. Het achterstallige bedrag loopt op tot 10.000 euro. Ondanks de liefde voor zijn werk, is dit voor Pierre niet houdbaar.

  Hij stuurt een brief aan Jaspers ouders. Daarin staat dat hij helaas gaat stoppen met zijn bezoeken. Dit is rampzalig voor de ouders en voor Jasper.

  Zorgkantoor

  Maar waarom krijgt Pierre dan geen geld? Sinds Jasper onder de andere wet valt, blijkt er een probleem te zijn bij twee instanties die gaan over het uitbetalen van het pgb: de SVB en het zorgkantoor. De SVB moet het pgb betalen aan de begeleider, in opdracht van het zorgkantoor.

  De ouders bellen met beide partijen. Ze krijgen te horen wat er aan de hand is. Het zorgkantoor zegt dat er een computerfout is bij de SVB. Ze wachten op een bericht van de SVB. Dat zou nog weken kunnen duren. De SVB zegt dat het juist ligt aan het zorgkantoor, dat eerst nog iets moet goedkeuren in zijn computersysteem. Ze wijzen dus naar elkaar. Omdat de instanties het probleem niet met elkaar kunnen oplossen, dreigt Jasper het slachtoffer te worden.

  SVB

  De ouders vragen of het zorgkantoor en de SVB met elkaar contact willen opnemen. Maar dat kan niet, want alles moet via hun computersystemen. De ouders melden zich teleurgesteld bij de Nationale ombudsman. Is de mens minder belangrijk dan een digitaal systeem, zo vragen zij zich af? Onze medewerker Tobias pakt deze zaak voortvarend aan.

  Hij vraagt de SVB en het zorgkantoor dringend om toch met elkaar te praten. En te zorgen voor een oplossing van deze schrijnende situatie. Dan gaat het opeens snel. Het probleem wordt alsnog opgelost. Pierre krijgt snel zijn geld. Jaspers ouders ontvangen hierover bericht. En het belangrijkste: Pierre kan Jasper blijven bezoeken.

  Wij zijn blij dat het is goed gekomen. We hebben beide instanties gevraagd in het vervolg samen te werken bij het oplossen van problemen. Het belang van kwetsbare mensen moet daarbij vooropstaan.

  De persoon op de foto is niet een persoon uit deze column.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van zaterdag 2 mei 2020.