In de cel en niet in het vliegtuig

Op deze pagina

  Column
  Man staart voor zich uit

  De Indiase kenniswerker Deepak (niet de echte naam) heeft zin in zijn stedentrip met vrienden. Er staat een weekend Valencia op de agenda. De ontspannen sfeer slaat snel om als ze voor een verkeerscontrole worden stilgehouden door de politie. Deepak moet mee naar het bureau. Wat is hier aan de hand?

  Op weg naar het vliegveld worden Deepak en zijn vrienden Sanjay (niet de echte naam) en Rohan (niet de echte naam) stilgehouden voor een verkeerscontrole. Ze moeten hun identiteitspapieren laten zien. Deepak is zich van geen kwaad bewust en laat zijn verblijfsvergunning zien. De agent constateert dat er iets mis is met de verblijfsvergunning. Deepak moet mee naar het bureau. Hij zit daar een paar uur in de cel. Hiermee komt abrupt een einde aan wat een leuk weekend had moeten worden. Zijn vrienden blijven beduusd achter.

  Het blijkt dat door een fout van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de gegevens van Deepak niet goed zijn verwerkt in het computersysteem. Die fout kost Deepak zijn vakantie en veel geld. Hij dient een schadeclaim en een klacht in bij de IND over de gang van zaken. De IND reageert al snel op zijn schadeclaim. De situatie van Deepak voldoet niet aan de voorwaarden voor het toekennen van een schadeclaim. Een paar dagen later ontvangt hij nog een bericht van de IND. Zijn klacht over de gang van zaken is volkomen terecht. De IND heeft een fout gemaakt.

  Deepak is het hier niet mee eens. De IND erkent dat ze een fout hebben gemaakt, maar ze bieden geen schadevergoeding. Hij neemt contact op met de Nationale ombudsman. Medewerker Alice buigt zich over zijn verhaal. Ze laat Deepak weten dat de Nationale ombudsman geen schadevergoeding kan afdwingen. Dat kan alleen een rechter. Wel wil ze voor hem contact opnemen met de IND om een uitleg te vragen van hun standpunt.

  Ze belt met onze contactpersoon bij de IND. Deze geeft aan de zaak nog een keer goed te bekijken. De IND biedt opnieuw Deepak excuses aan. Hij komt namelijk op basis van de door hen gemaakte fout toch wel in aanmerking voor een schadevergoeding. Daarnaast vergoeden ze ook de schade van Sanjay en Rohan. Voor hen was het ook een vervelende situatie. Wij zijn blij dat de IND Deepak alsnog tegemoetkomt. Als de overheid een fout erkent, moet ze daar ook gevolgen aan verbinden. Deepak is ook blij met deze uitkomst. Hij en zijn vrienden gaan een nieuwe trip plannen zodra dat weer kan.  

  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van zaterdag 4 april 2020.