Bij wie moet ik zijn?

Op deze pagina

  Column
  man in moestuin met tomaten

  Gerrit (niet de echte naam) geniet van zijn pensioen. Hij is vaak te vinden in zijn moestuin. Maar als het waterschap de sloot achter zijn moestuin gaat uitbaggeren, ontstaat er schade aan zijn geliefde moestuin. De oplossing voor dit probleem is nog niet zo makkelijk.

  Waterschap

  Door schade aan de oever dreigt zijn tomatenkas in te storten. Gerrit neemt contact op met het waterschap. Zij zijn opdrachtgever en dus verantwoordelijk voor de schade. Gerrit vraagt een schadevergoeding aan. In een brief laat het waterschap hem weten, dat hij bij de betrokken aannemer moet zijn. De aannemer en het waterschap hebben afspraken gemaakt over wie verantwoordelijk is voor mogelijke schade die ontstaat tijdens de baggerwerkzaamheden. Om die reden krijgt Gerrit ook geen schadevergoeding van het waterschap. Gerrit is het niet eens met deze reactie van het waterschap en dient een klacht in.

  Aannemer is verantwoordelijk

  Het waterschap bekijkt zijn klacht, maar verandert niet van mening. Niet het waterschap, maar de aannemer is verantwoordelijk voor de schade van Gerrit. Dat is zo afgesproken. Gerrit weet niet wat hij hoort. Hij heeft toch niets met die aannemer te maken? Het waterschap heeft toch de opdracht gegeven voor het uitbaggeren van de sloot achter zijn tuin? Dan moeten zij ook dit probleem oplossen, vindt Gerrit. Hij besluit daarom te bellen met de Nationale ombudsman om te vragen of het waterschap wel juist handelt.

  Schadevergoeding

  Medewerker Minka (niet de echte naam) bestudeert de klacht van Gerrit en de reactie van het waterschap. Ze belt met het waterschap om de klacht van Gerrit te bespreken. Ze vraagt onder andere of het waterschap onze schadevergoedingswijzer kent. Dat is een folder met een aantal belangrijke spelregels hoe je als overheidsinstantie behoorlijk kan omgaan met schadeclaims.

  Na dit gesprek besluit het waterschap nog eens goed te kijken naar alles wat er is gebeurd tijdens en na het baggeren van de sloot. Na nieuwe metingen en gesprekken met betrokken medewerkers concluderen ze dat de controle door het waterschap tijdens en na het baggeren niet voldoende is geweest. Ze bieden Gerrit excuses aan en bieden hem aan de schade alsnog te herstellen.

  Belang van de burger

  We zijn blij met deze afloop. Regelmatig laten overheidsinstanties diensten uitvoeren door een andere partij zoals aannemers of toezichthouders. Ik vind dat ze daarbij het belang van de burger niet uit het oog mogen verliezen. Als er problemen ontstaan, moet het voor de burger duidelijk zijn, dat hij of zij altijd bij de overheid terechtkan met zijn vragen of klachten.

  De man op de foto is niet de persoon uit de column.

  Deze column is verschenen in De Telegraaf van 19 september 2020.