Stewardessen en klachten over Verklaring van Geen Bezwaar

Op deze pagina

  Column

  Stewardess

  Marjorie (niet de echte naam) is dolblij, want ze is bij de KLM aangenomen als stewardess. Ze woont nu nog in Dubai waar ze werkt voor de vliegmaatschappij Emirates. Om bij de KLM aan de slag te gaan moet ze een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) aanvragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voordat het Ministerie de verklaring kan afgeven, moet eerst de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) een onderzoek doen. Dat VGB heeft Marjorie nodig, omdat zij een beroep heeft dat een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Pas na die verklaring kan ze ook de training van KLM gaan volgen.

  De tijd begint te dringen, Marjorie heeft nog steeds geen VGB. Ze wacht inmiddels al een half jaar, de training begint vol te raken en straks heeft ze helemaal geen baan. De AIVD zegt tegen Marjorie dat ze er niets aan kan doen, omdat de AIVD afhankelijk is van informatie van de veiligheidsdienst in Dubai. Daar werkte Marjorie tot nu toe. Ze moet dus maar afwachten. Marjorie belt ten einde raad de Nationale ombudsman.

  Marjorie is niet de enige stewardess die tegen dit probleem aanloopt. De ombudsman begrijpt dat de AIVD niet kan afdwingen dat de buitenlandse diensten sneller werken. Toch vindt hij dat de AIVD het belang van Marjorie en andere stewardessen in het oog moet hebben. De AIVD moet zich dus inspannen om de procedure zo snel mogelijk te laten verlopen. Nadat wij er ons tegenaan bemoeien, gaat het snel en heeft Marjorie binnen korte tijd haar VGB. Het kan dus wel.

  Ook een klacht? Ga naar de CTIVD
  Sinds 1 mei 2018 behandelt de ombudsman dit soort klachten niet meer. Er is nu een speciale commissie die klachten over de AIVD behandelt. Stewardessen die klachten hebben over het aanvragen van de VGB moeten eerst contact opnemen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Komt u er niet uit met het ministerie, kunt u contact opnemen met de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)