Voor alle duidelijkheid

Op deze pagina

  Column
  man met fiets bij kubuswoningen in Rotterdam

  Harold* huurt een mooi appartement in het centrum van Rotterdam. Harold en zijn verhuurder worden het niet eens over een verhoging van de servicekosten. Hij besluit de Huurcommissie te vragen om een uitspraak over dit geschil. Bij de Huurcommissie kan je terecht als je een probleem hebt met je (ver)huurder over bijvoorbeeld de servicekosten. Tot grote verbazing van Harold brengt de verhuurder tijdens de zitting met de Huurcommissie nog stukken in. Harold heeft deze niet eerder gezien. En volgens de uitnodiging mag dit maar tot vijf dagen voor de zitting. Toch accepteert de Huurcommissie de stukken. Harold is het hier niet mee eens. Hij dient een klacht in bij de Huurcommissie.

  Er komt geen reactie op de klacht. Harold neemt zelf contact op met de Huurcommissie. De klachtbehandelaar vertelt Harold dat de Huurcommissie volgens de regels zelf mag beslissen of zij nog stukken accepteert tijdens de zitting. Hij zal contact zoeken met de voorzitter van de zitting om een en ander uit te zoeken. En dan blijft het opnieuw stil. Wel krijgt hij een brief met de uitspraak over zijn geschil met de verhuurder. Hoe kan dit? Hoe is het dan afgelopen met zijn klacht? De klachtbehandelaar belt kort daarna en vertelt Harold dat hij snel het oordeel over zijn klacht zal ontvangen. Voor Harold is dit mosterd na de maaltijd. Hij besluit een klacht in te dienen bij de Nationale ombudsman.

  We gaan direct aan de slag met deze klacht. We stellen de Huurcommissie enkele vragen over de manier waarop de klacht van Harold is behandeld. De Huurcommissie laat ons weten dat ze volgens de regels heeft gehandeld. De stukken mochten tijdens de zitting nog geaccepteerd worden. De commissie vindt ook dat Harold nog genoeg tijd had om deze te bekijken en erop te reageren. De Huurcommissie heeft niet eerder met Harold gesproken over de uitkomst van de klachtbehandeling omdat dit geen invloed had op de uitspraak. Maar dat wist Harold niet.

  De klachtbehandelaar van de Huurcommissie heeft de klacht van Harold wel goed begrepen. Hij wilde maatwerk leveren door goed uit te zoeken wat er gebeurd was. Maar transparant was de klachtbehandeling niet. Harold is niet goed geïnformeerd door de Huurcommissie. Hierdoor dacht hij dat zijn klacht nog invloed kon hebben op de uitspraak over het geschil, maar dat was niet het geval. De Huurcommissie onderzoekt nu of de regels over het inbrengen van stukken verduidelijkt moet worden in een apart reglement. De Nationale ombudsman vindt dat een goed initiatief. Duidelijkheid is goed voor iedereen.

  *gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column


  Deze column is eerder geplaatst in de Telegraaf van zaterdag 30 september jl.