Waar is mijn auto?

Op deze pagina

  Column
  Foto van een auto die wordt weggetakeld

  Liesbeth* is door de politie aangehouden bij een alcoholcontrole en blijkt te diep in het glaasje te hebben gekeken. Haar auto wordt in beslag genomen. Twee jaar later legt de rechter haar hiervoor een boete op en bepaalt dat de auto weer naar haar terug kan. Tot haar grote verbijstering blijkt dat haar auto al een jaar geleden is vernietigd.

  Ze was vooraf niet op de hoogte gesteld dat dat met haar auto kon gebeuren. De getaxeerde waarde van haar auto krijgt ze vergoed maar daar heeft ze haar eigen auto niet meer mee terug. Kort nadat de auto in beslag was genomen, krijgt Liesbeth een boete omdat haar Apk is verlopen. Hoe komt dit? Ze had de auto zelf moeten schorsen. Ook dit was van te voren niet verteld. 

  Wij ontvangen al jarenlang klachten over de gang van zaken rondom inbeslagname van voorwerpen. Wordt in dat proces voldoende rekening gehouden met de belangen van burgers van wie de voorwerpen in beslag zijn genomen? Dat is de insteek van een uitgebreid onderzoek dat wij hebben gedaan.

  De politie kan spullen in beslag nemen. Bijvoorbeeld omdat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd of omdat de politie het voorwerp nodig heeft voor onderzoek. Het Openbaar Ministerie beslist of een voorwerp terug kan naar de eigenaar of niet. Domeinen bewaart deze voorwerpen. Tegenwoordig kun je een pakketje eenvoudig online volgen met 'track & trace'. Hoe is het mogelijk dat in beslag genomen voorwerpen vaak voor de burger in een zwart gat belanden bij de overheid? Je weet niet waar het voorwerp is, wat ermee gebeurt en soms blijkt het al verkocht of vernietigd zonder dat je het weet.

  Uit ons onderzoek concluderen wij dat de burger onvoldoende in beeld is. De informatieverstrekking  is niet op orde: burgers worden niet of nauwelijks geïnformeerd en op de websites van de betrokken instanties is bijna geen praktische informatie te vinden. Ook niet over hoe je beklag kunt doen, als je het niet eens bent met de inbeslagname. Daarnaast vinden wij dat de informatie-uitwisseling tussen de betrokken instanties beter moet. Tot slot pleiten wij voor een betere rechtsbescherming. Als je beklag doet bij de rechter dan wordt een eventuele vernietiging of verkoop van een voorwerp niet altijd opgeschort. Het lijkt ons goed als het Openbaar Ministerie voortaan kort na ontvangst van het beklag toetst of het beslag moet worden gehandhaafd of niet. 

  De politie, Domeinen en het Openbaar Ministerie nemen onze aanbevelingen om het proces te verbeteren ter harte. Ze gaan aan de slag om burgers beter te informeren, bijvoorbeeld met informatie op de websites. Mooi! Uiteraard blijven we daarover met elkaar in gesprek. 

  *gefingeerde naam