Noodkreet

Op deze pagina

  Column
  Vrouw leest brieven

  Bep Zomer* woont alleen. Nou, niet helemaal alleen. Ze verhuurt al jaren een kamer van haar huis. Ze kan goed opschieten met haar huurder, maar ze zien elkaar nauwelijks. Ze leven ieder hun leven.

  Eind 2013 verrast een brief van Belastingdienst/Toeslagen Bep. Ze moet haar huurtoeslag over 2011 terugbetalen. Waarom? Toeslagen heeft haar inkomen en dat van haar huurder bij elkaar opgeteld. Nu 'verdient' ze teveel om huurtoeslag te ontvangen. Bep belt Toeslagen, licht haar situatie toe en maakt bezwaar. Toeslagen laat weten dat ze de huurtoeslag inderdaad niet hoeft terug te betalen. Opgelost!

  Maar nee, Toeslagen schrikt Bep kort daarop op met een nieuw bericht:  over de jaren 2012 tot en met 2014 heeft zij ook geen recht op huurtoeslag. Het inkomen van de huurder is opnieuw bij dat van haar opgeteld. Toeslagen stopt nu met uitbetalen van Beps huurtoeslag. Ze kan niets anders dan snel weer in bezwaar.

  Toeslagen heeft het druk. De behandeling van haar bezwaar gaat langer duren. Bep wijst hen erop dat een bezwaar over precies deze situatie al eerder is bekeken. Kan het daarom nu niet sneller? Ze hoort niets. Alleen dat Toeslagen nog altijd druk is. Wil Bep hen nog wat meer tijd geven voor de bezwaarbehandeling? Nee dat wil ze niet. Ze krijgt al een half jaar geen huurtoeslag. Ze schrijft Toeslagen inmiddels in ernstige financiële problemen te zitten. Opnieuw geeft Toeslagen niet thuis. Ook niet als de termijn verstrijkt waarbinnen ze haar bezwaar zouden behandelen.

  Na bijna een jaar zonder huurtoeslag is Bep wanhopig. Ze komt met een noodkreet naar ons. Ze schrijft "Wat kan ik, wat zal ik, wat moet ik? Ik weet het dus echt niet meer." Mijn medewerker Wouter verdiept zich gelijk in haar zaak. Hij heeft dit probleem vaker voorbij zien komen. Door de lange behandelingsduur van bezwaarschriften door Toeslagen, komen mensen die recht op huurtoeslag hebben buiten hun schuld in financiële problemen.

  Wouter ziet dat ook bij Bep de behandeling van haar bezwaar veel te lang heeft geduurd. Zeker nu een oplossing voor het grijpen lag. Toeslagen had immers gelijk kunnen beslissen over de huurtoeslag van 2012 tot en met 2014, toen ze haar bezwaar voor 2011 bekeken. Door dit niet te doen, moest Bep opnieuw in bezwaar. Ook trok Bep twee keer aan de bel over haar schrijnende situatie. Maar reactie bleef uit. Wouter concludeert dat Toeslagen niet daadwerkelijk geïnteresseerd was in wat voor Bep belangrijk is. Hij laat dit Toeslagen weten. Die zien ook dat het behoorlijk fout gelopen is.

  Zij zetten uiteindelijk alles gelijk recht voor Bep. Ze krijgt met terugwerkende kracht haar huurtoeslag. Bep is daar tevreden mee. De hele situatie heeft haar slapeloze nachten bezorgd. Die gaat ze nu inhalen.

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column