Help, ik wil mijn auto terug

Op deze pagina

  Column
  Foto van een auto met lekke band

  Stel: je bent eigenaar van iets, bijvoorbeeld een fiets. Je weet waar die fiets is maar je kunt er niet over beschikken. Dat kan enorm  frustrerend zijn. Jack* weet er alles van.  Zijn ex heeft zijn auto zonder zijn toestemming meegenomen. Ze heeft dat gedaan omdat zij vindt dat Jack haar nog geld verschuldigd is. 

  Jack doet bij de politie aangifte van diefstal en/of verduistering van zijn auto. Binnen korte tijd - niet geheel onverwacht - krijgt hij een telefoontje van de politie. Zijn auto is met lekke banden en lege accu gevonden en staat in de parkeergarage van zijn ex. Als hij wil, kan hij zijn auto vandaag nog komen halen volgens de politie. Maar Jack zit nogal krap bij kas en het is daarom voor hem onmogelijk om zijn auto nu te laten ophalen of wegslepen.

  Jack verwacht dat het ophalen van zijn auto op een later moment bij zijn ex tot mogelijke problemen kan leiden. De politie laat hem weten dat hij hen altijd kan bellen als dat nodig is. Een paar weken later gaat hij vol goede moed naar het huis van zijn ex om zijn auto op te halen. Zijn ex werkt daar helaas niet aan mee. En de politie? Die laat Jack weten niets meer voor hem te kunnen betekenen omdat het om een 'civielrechtelijke kwestie' - oftewel een conflict tussen twee personen - gaat.

  Teleurgesteld en boos klaagt Jack bij de politie dat zij - na het aantreffen van zijn verduisterde auto - deze auto niet aan hem ter beschikking heeft gesteld. De politie verklaart zijn klacht ongegrond. Dat legt Jack niet zomaar naast zich neer en hij klopt bij ons aan. Collega Maarten verdiept zich in deze zaak. Hoewel de politie niet verplicht is om de auto in beslag te nemen of weg te laten slepen, vind ik dat de kous daarmee nog niet af is. Ik had van de politie een meer actieve bemiddelende rol verwacht. Zeker vanwege het conflict tussen Jack en zijn ex en de ontstane patstelling. De politie hoeft zich natuurlijk niet te mengen in dat conflict maar had er wel voor kunnen zorgen dat de overdracht aan Jack van de sleutel en autopapieren, die nog bij de ex lagen, in het bijzijn van de politie kon plaatsvinden. Deze manier van maatwerk is helaas niet verleend. Ik hoop dat de politie daar voortaan meer oog voor heeft.

  Al met al geen happy end voor Jack.  En zijn auto? Die is inmiddels door zijn ex-vriendin naar de sloop gebracht en heeft haar toch nog wat geld opgeleverd.

  * gefingeerde naam