De manier waarop...

Op deze pagina

  Column
  Foto van een man

  Wat een goed idee van de gemeente Haarlemmermeer: als zelfstandige starten! Edwin* krijgt een bijstandsuitkering en wil graag weer aan de slag. Eerst nog wat navraag doen over een paar onduidelijkheden, want het is wel een spannende beslissing.

  Edwin mailt zijn vragen naar mijnheer Driessen*, de contactpersoon binnen de gemeente voor de aanvragen op grond van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ). Maar antwoorden blijven uit. Edwin belt de gemeente en laat een terugbelverzoek achter voor mijnheer Driessen.

  Gelukkig, een telefoontje van mijnheer Driessen! Maar hij lijkt geen idee te hebben wie hij eigenlijk precies terugbelt. Zijn opmerkingen vindt Edwin ongepast en hij raakt geïrriteerd. Uiteindelijk belooft mijnheer Driessen Edwins vragen over de start als zelfstandige binnen een week schriftelijk te beantwoorden.

  Die brief blijft uit, waarna Edwin bij de gemeente klaagt over het uitblijven van de toegezegde reactie en de bejegening door mijnheer Driessen. De gemeente vindt het heel vervelend voor Edwin dat hij nog geen reactie heeft en zegt toe dat mijnheer Driessen binnen een week Edwins vragen schriftelijk beantwoordt. Over de bejegening doet de gemeente geen uitspraak, want er zijn geen geluidsopnamen van het telefoongesprek tussen Edwin en mijnheer Driessen.  En op grond van een toelichting van mijnheer Driessen op zijn opmerkingen vindt de gemeente deze niet onbehoorlijk.

  De beloofde brief binnen een week komt niet en Edwin is het niet eens met de manier waarop de gemeente de klacht heeft afgehandeld. Hij dient bij mij een klacht in over het college van burgemeester en wethouders.

  Ik leg de klacht aan de gemeente voor. Nu biedt de gemeente excuses aan voor het uitblijven van de schriftelijke informatie. Maar de gemeente blijft van mening dat de gemaakte opmerkingen op zich niet onbehoorlijk waren.

  Nu ik twee verschillende verhalen hoor en er geen geluidsopnamen zijn, kan ik niet vaststellen wat er precies is gezegd en op welke manier. Beoordeling van de bejegening is daarom niet mogelijk.

  Jammer dat de gemeente dat zelf ook niet concludeert, vindt Edwin. Maar goed, de gemeente heeft haar excuses aangeboden, ook al was dat pas na tussenkomst van de ombudsman. Verder onderzoek heeft geen toegevoegde waarde en Edwin wil de zaak achter zich laten, dus sluit ik het dossier. Mijnheer Driessen werkt inmiddels niet meer bij de gemeente en met zijn opvolger wil Edwin met een schone lei beginnen op weg naar werk.

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column