Boos op DUO

Op deze pagina

  Column
  Tweeling zusjes met lang bruin haar

  Hans* is boos op DUO. Ontzettend boos! Zijn dochters kregen eerst geen studiefinanciering, later weer wel en vervolgens werd alles met een boete weer ingetrokken. En nu wordt de studiefinanciering teruggevorderd vanaf 2008. En de kosten voor de Studenten OV-kaart ook. Wat een puinhoop!

  Hans heeft twee dochters, een tweeling, Maartje* en Esther*. Ze hebben eerst gestudeerd in Australië en willen nu een Master doen in Leiden. Daarvoor vragen ze studiefinanciering aan. Die aanvraag wordt afgewezen omdat niet duidelijk is of zij een diploma hebben behaald voor de studie in Australië. Maartje en Esther leveren vervolgens een geldig  masterdiploma aan voor de studie in Australië en de studiefinanciering wordt alsnog toegekend. Maar dat blijkt ten onrechte. Na verloop van tijd ontdekt DUO dat Maartje toch geen recht had op studiefinanciering. Haar studiefinanciering wordt weer ingetrokken. Hans maakt bezwaar en stapt naar de rechter. Esther blijft intussen wel studiefinanciering ontvangen. Op aanraden van hun advocaat laten ze de studiefinanciering doorlopen in afwachting van de juridische procedure van Maartje. Vier jaar later laat DUO weten dat de financiering van Esther ook onterecht was. De studiefinanciering moet terugbetaald worden, inclusief kosten voor openbaar vervoer.

  Hans voelt zich schandelijk behandeld door DUO en stapt naar de Nationale ombudsman.  Die neemt contact op met DUO. DUO voelt aanvankelijk niet voor een klachtbehandeling omdat Hans heeft gekozen voor een juridische procedure. Het is of het één. Of het ander. Voor Maartje is die juridische procedure inmiddels afgerond. Voor Esther loopt die nog. Maar de reden waarom Hans naar de ombudsman is gegaan, is juist omdat hij een tweede langdurige procedure wil voorkomen. Hans weet dat er door een gesprek niets zal veranderen aan de inhoud en de beslissingen, maar wil wel in gesprek over de dienstverlening van DUO en de communicatie tussen hem en DUO. Hij vindt dat ze in deze situatie terecht zijn gekomen doordat ze verkeerd geïnformeerd zijn door DUO. En eigenlijk wil hij dan het liefst een gesprek met de Nationale ombudsman. Maar die vindt het beter als hij dat gesprek met DUO zelf heeft. Daarom vraagt de Nationale ombudsman aan DUO om toch met Hans in gesprek te gaan over de communicatie. Dat wil DUO wel.

  Hans ervaart het gesprek als lastig, maar wel zinvol. Op sommige punten komen ze dichter tot elkaar, op andere niet. Wat betreft de boete voor de Studenten OV-kaart maken ze samen afspraken. Dat is prettig. Over de terugvordering van de studiefinanciering doet de rechter een uitspraak.

  * Gefingeerde naam
  De personen op de foto zijn niet de personen uit deze column