Kwijtschelding

Op deze pagina

  Column
  Foto van een vrouw

  Maart roert zijn staart en de acceptgiro's voor de gemeentelijke heffingen rollen weer in de bus. Voor sommige mensen komt er een hoop koude tocht via de brievenbus binnen: WOZ, reinigingsrechten en rioolrechten, of welke schone woorden ook gekozen zijn. Sommige mensen krijgen buikpijn van deze ronde met aanslagen. Mensen met een krappe huishoudbeurs, kunnen bij hun gemeente kwijtschelding vragen. Dit geldt ook voor Ans*, maar zij vist achter het net…

  Ans ontvangt een bijstandsuitkering en moet tegelijkertijd schulden afbetalen waardoor zij maar 90% van haar bijstandsuitkering ontvangt. Ze krijgt het dan ook spaans benauwd als de gemeente Dongeradeel haar meedeelt dat zij de gemeentelijke heffingen over 2005 en 2007 tot en met 2009 moet betalen. Een bedrag van bijna 2.000 euro. 'Waarvan moet ik dat in hemelsnaam betalen?', vraagt Ans zich af. Voor het jaar 2006 had zij kwijtschelding van deze heffing aangevraagd en die ook gekregen vanwege haar lage inkomen. Voor de andere jaren had ze dat nog niet gedaan. Ze doet dit nu alsnog. Maar de gemeente laat haar weten geen kwijtscheldingsaanvragen te behandelen als die later binnenkomen dan 6 weken nadat de heffing is opgelegd. Teleurgesteld stapt ze met haar verhaal naar mij. 

  Van de opstelling door de gemeente Dongeradeel gaan mijn nekharen overeind staan. Een gemeente mag haar inwoners inderdaad vragen een kwijtscheldingsverzoek binnen een bepaalde termijn, zoals een aantal weken, na de aanslag in te dienen. Bijvoorbeeld om zo de afhandeling een beetje te stroomlijnen. Maar overschrijding van zo'n termijn mag er nooit toe leiden dat de gemeente een aanvraag helemaal niet meer inhoudelijk behandelt! Wat de gemeente Dongeradeel heeft gedaan is dus onjuist. Ik heb hen gevraagd om hun werkwijze aan te passen, en dat is inmiddels gebeurd. Gelukkig! Minder gelukkig voor Ans is dat de al geïnde bedragen door de gemeente niet meer teruggestort worden.

  Toch raad ik iedereen die een kwijtscheldingsverzoek wil doen aan om zich aan de termijn van de gemeente te houden. Want zonder kwijtschelding moet je gaan betalen. Lang wachten met betalen brengt vaak extra kosten met zich mee, kosten waar niemand op zit te wachten. En als je eenmaal betaald hebt, is kwijtschelden ook moeilijk. Maar als iemand toch onverhoopt laat is met een verzoek om kwijtschelding, dan mag een gemeente dit verzoek niet weigeren. Ik houd een vinger aan de pols! 

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column