Alleen verhoord

Op deze pagina

  Column
  Foto van een tiener jongen

  De veertienjarige Otto* fietst langs een file. Daar staat ook een politiebus tussen. Hij maakt een handgebaar naar de agenten. Die vatten dit op als een belediging, rijden met hun bus het fietspad op en zetten de achtervolging in. Otto gaat er vandoor op zijn fiets. Uiteindelijk gooit hij die neer en rent verder. De agenten stappen uit de bus en komen hem achterna. Ze krijgen hem te pakken. Otto stribbelt tegen. Daarop gebruiken de agenten een nekklem om hem onder controle te brengen. Ze nemen hem vervolgens mee naar het bureau voor verhoor

  Een agent belt Otto's moeder, maar krijgt haar niet te pakken. Op haar voicemail vraagt hij het identiteitsbewijs van haar zoon te brengen. Eenmaal op het bureau wil zijn moeder graag haar zoon bijstaan tijdens verhoor. Maar dat mag niet. In de verhoorkamer zegt een agent tegen Otto dat hij recht heeft op een advocaat. Maar dat de kosten voor zijn rekening zijn. Otto twijfelt over de advocaat, want hij wil zijn ouders niet op kosten jagen. Omdat niet duidelijk is wat hij wil, verhoort de agent hem zonder juridische bijstand. Otto vertelt dat hij niet zijn middelvinger opstak naar de agenten, maar een zogenaamd west side teken maakte. De agenten zeggen echter dat hij wel zijn middelvinger opstak. Daarna mag Otto gaan.

  De moeder van Otto wilde wel degelijk bij het verhoor zijn. Ze vindt het erg dat haar zoon alleen verhoord is. Bovendien vindt ze de manier waarop hij is aangehouden erg gewelddadig. Ze spreekt hierover met de politie, maar zonder een bevredigend resultaat. Ze vraagt mij om de zaak te bekijken.  

  Dat doe ik samen met de Kinderombudsman. Ik vind dat iedereen respectvol moet zijn tegenover de politie, jong en oud. Gebeurt dat niet, dan mag de politie optreden. Ook tegen jongens van veertien. Maar tegen elke prijs? De politie reageert op het handgebaar van Otto. Maar die reactie loopt uit op een escalatie die niet meer passend is. Belangrijk is ook de vraag welk effect de gebeurtenis op deze jongen heeft. Neemt het gezag voor de politie toe als hij merkt hoe ver zij met geweldgebruik gaan? Vooral als blijkt dat de rechter hem niet veroordeelt omdat de politie hem verhoorde zonder dat er iemand was om hem bij te staan. De politie had moeten zorgen dat zijn moeder erbij was of een advocaat. De Kinderombudsman vraagt de politie hun regels aan te passen, zodat een kind altijd kosteloze rechtsbijstand krijgt. En als er geen advocaat is bij het verhoor, dan moet de politie zorgen voor de aanwezigheid van een ouder, verzorger of vertrouweling.

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column