Uzi op de achterbank

Op deze pagina

  Column
  Jonge man

  Davy* zit 's middags rustig op de bank als hij plotseling hoort dat er buiten wat gaande is. De weg is afgezet en hij ziet politie op straat. Hij pakt zijn jas en doet nietsvermoedend de voordeur open. Hij krijgt de schrik van zijn leven; drie politieagenten houden hem onder schot. Ze komen op hem af, pakken hem beet en met een arm-, been- en nekklem werken ze hem naar de grond. Zo belandt hij op het politiebureau.

  Wat is het geval? De politie kreeg een melding dat er een man rondreed met een uzi – een halfautomatisch wapen - op de achterbank. Onderzoek leidde al snel tot Davy die bij de politie bekend staat als verzamelaar van vuurwapens. Ook heeft hij zich bij een eerdere aanhouding verzet en de politie bedreigd.

  Op het bureau in de politiecel krijgt Davy pijn op de borst. Er komt snel een ambulance die hem afvoert naar het ziekenhuis. Daar blijft Davy een dag voor controle. Pas dagen later – tijdens Davy’s verblijf in de gevangenis vanwege een andere zaak - constateert een arts dat Davy gekneusde en gebroken ribben heeft.
  Davy dient een klacht in bij de politie. Hij vindt dat de politie te veel geweld heeft gebruikt bij zijn aanhouding en dat hij daardoor gewond is geraakt. Ook vindt hij dat hij recht heeft op een schadevergoeding vanwege het leed dat hem is aangedaan.

  Maar de politie meent dat ze in deze situatie goed heeft gehandeld. De risico's waren te groot en het gebruikte geweld tegen Davy vindt ze terecht en niet buitensporig. Wat betreft de schadevergoeding wil de politie dat Davy zelf bewijst dat hij door de aanhouding gewond is geraakt. Davy's weerwoord is dat in het ziekenhuis alleen zijn hart is gecheckt en niet de rest van zijn lichaam.

  Davy vraagt mij naar zijn zaak te kijken. Ik kom tot de conclusie dat politie juist is opgetreden. Davy is een bekende van de politie met nogal wat op zijn kerfstok. Dat maakt het risico te groot hem op een vriendelijke manier aan te houden. Het feit dat de uzi op achterbank achteraf geen wapen maar een Amerikaanse krik bleek te zijn, doet niets af aan mijn conclusie.

  Verder is onduidelijk of Davy’s verwondingen veroorzaakt zijn door het politie-ingrijpen. We onderzoeken dat tijdens een hoorzitting met de agenten. Hij krijgt van mij de kans zijn behandelend arts, van net na de aanhouding, vragen te stellen. Maar hij laat dat zitten. Daarom ga ik er vanuit dat de verwondingen niet op het politiebureau zijn ontstaan.

  De kosten voor de ambulance en het ziekenhuis komen voor rekening van de politie. Op het politiebureau viel Davy immers onder de bijzondere zorg van de politie. De kosten voor medisch noodzakelijke zorg tijdens een arrestatie zijn voor de overheid.

  * Gefingeerde naam
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column