Armoede

Op deze pagina

  Column

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt bij hoeveel geld je minimaal per maand nodig hebt om rond te komen. Voor een gezin blijkt dit minimaal €1.660,- netto per maand te zijn en voor een alleenstaande €880,-. Heb je minder, dan zit je onder de armoedegrens. Wat armoede betekent, beleeft ieder mens anders. Armoede leidt er vaak toe dat basisbehoeften zoals een dak boven het hoofd, drinkwater, voedsel, school en kleding een probleem gaan vormen.

  Meneer Brinkman* heeft een dergelijk probleem. Hij ontvangt maandelijks een AOW-uitkering. Maar hij moet schulden afbetalen. Daarom houdt de gerechtsdeurwaarder in opdracht van de schuldeiser een flink bedrag van zijn AOW van ongeveer 950 euro in. Van de iets meer dan 800,- euro die hij per maand overhoudt lukte het hem niet om woonruimte te betalen. Met zijn 75 jaar woont en slaapt hij daarom in een auto.

  Maar Brinkman heeft het idee dat er iets niet klopt. Hij heeft het vermoeden dat de deurwaarder meer geld van zijn AOW-uitkering inhoudt, dan wettelijk is toegestaan. In de wet is namelijk vastgesteld dat voor iedereen een beslagvrije voet geldt. Dit is het minimum inkomen waar iemand met schulden zijn vaste lasten -zoals huur, levensonderhoud en ziektekostenverzekering- van moet betalen. Een gerechtsdeurwaarder berekent de hoogte van dit minimum inkomen en mag hier geen beslag op leggen. Dit zorgt ervoor dat mensen niet onder de armoedegrens komen.

  Meneer Brinkman vraagt aan het gerechtsdeurwaarderskantoor om te kijken of de berekening van zijn beslagvrije voet wel klopt. Voor hem is het erg belangrijk dat zij niet te veel van zijn AOW inhouden, want hij heeft elke cent hard nodig. Van de deurwaarder krijgt hij echter geen duidelijk antwoord op zijn vraag. Meneer Brinkman schrijft mij over zijn probleem. Als ik zijn verhaal lees, vermoed ik inderdaad dat er een fout is gemaakt bij de berekening. Ik neem snel contact op met het verantwoordelijke deurwaarderskantoor dat de berekening heeft gemaakt. Gezien zijn leeftijd en situatie is het belangrijk dat snel duidelijk wordt of er te veel van Brinkmans AOW ingehouden wordt.

  Het deurwaarderskantoor berekent op mijn aandrang de beslagvrije voet opnieuw. En wat blijkt? Hij betaalt per maand zo'n 100,- euro te veel. Het kantoor zet dit recht. Maar er is meer goed nieuws, want Brinkman krijgt ook nog eens 920,- euro terug. Dat bedrag was in de afgelopen maanden dus ten onterechte ingehouden op zijn AOW. Meneer Brinkman is heel blij met deze uitkomst en laat mij weten dat hij eindelijk hoop heeft op woonruimte. Een goed vooruitzicht voor meneer Brinkman zo vlak voor de feestdagen. Het is belangrijk dat deurwaarders niet meer geld bij mensen ophalen dan wettelijk is toegestaan, want mensen kunnen dan nog verder in de problemen komen.

  * Om privacyredenen is de naam veranderd.
  De persoon op de foto is niet de persoon uit deze column.